Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie rektora UJ oraz rektora-elekta z prorektorami następnej kadencji

Spotkanie rektora UJ oraz rektora-elekta z prorektorami następnej kadencji

1 września na czele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego stanie profesor Jacek Popiel. Rektor-elekt spotkał się dzisiaj z urzędującym rektorem prof. Wojciechem Nowakiem i przedstawił prorektorów, którzy w następnej kadencji wraz z nim pokierują najstarszą uczelnią w Polsce. Zaproponowanych przez prof. Popiela kandydatów 21 maja pozytywnie zaopiniowało Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W następnej kadencji rektora będzie wspierało sześcioro prorektorów, z czego dla połowy osób będzie to debiut w tej roli.

Prorektorem UJ ds. rozwoju zostanie prof. Jarosław Górniak, obecny dziekan Wydziału Filozoficznego. Jest twórcą i kierownikiem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Profesorem w dziedzinie nauk społecznych specjalizującym się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Wielokrotnie realizował projekty zlecane przez polskie urzędy i agencje rządowe m.in. ministerstwo finansów, ministerstwo rozwoju regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Był przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu Nauki, który przygotowywał wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0.

Stanowisko prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej obejmie prof. Piotr Jedynak. Jest on profesorem nauk ekonomicznych, reprezentującym dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości. W obecnej kadencji jest dziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Kieruje Zakładem Znormalizowanych Systemów Zarządzania. Był członkiem Zespołu przygotowującego wniosek w sprawie Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza, a aktualnie jest członkiem Rady Programowej tej inicjatywy. Kierował zespołem nr 1 ds. Ustroju i Struktury Organizacyjnej podczas wprowadzania w Uniwersytecie postanowień Ustawy 2.0. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu strategicznym, znormalizowanych systemach zarządzania, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu w szkolnictwie wyższym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Funkcję prorektora ds. badań naukowych pełnić będzie prof. Piotr Kuśtrowski, rozpoznawany w środowisku naukowym ekspert pracujący w obszarze katalizy heterogenicznej, materiałów porowatych i technologii chemicznej. Obecnie jest dziekanem Wydziału Chemii UJ. Autor ponad 200 pełnotekstowych prac opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Dorobek naukowy uzupełniają 2 patenty i 3 zgłoszenia patentowe oraz ponad 500 wystąpień na konferencjach naukowych. Odbył długoterminowe staże na uniwersytetach w Lipsku (Niemcy) oraz Antwerpii (Belgia). Rozwija współpracę naukową z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (z Czech, Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii i Szwecji). Uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów naukowych, w większości pełniąc rolę kierownika.

Prof. Dorota Malec, dotychczasowa prorektor ds. rozwoju, od września obejmie funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Nie będzie zmian na stanowiskach prorektora ds. dydaktyki i prorektora ds. Collegium Medicum – będą nimi odpowiednio: prof. Armen Edigarian i prof. Tomasz Grodzicki.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Profesorowie Bujnicki i Purchla odznaczeni przez prezydenta Litwy
W UJ CM wyszkolą przyszłych ratowników górskich. Ruszył nabór
Profesor Piotr Richter z tytułem Ambasadora Kongresów Polskich
Dr Bola: U osób niewidomych kora wzrokowa nasłuchuje dźwięków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj