Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński członkiem konsorcjum w projekcie IMBIO

Uniwersytet Jagielloński członkiem konsorcjum w projekcie IMBIO

Dr hab. Stanisław Knutelski z Wydziału Biologii jest kierownikiem z ramienia UJ w projekcie Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO). Realizuje go konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi 18 instytucji współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności.


Głównym celem projektu IMBIO jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota) znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility. Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej.

Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, a także redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotne dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego.

Projekt IMBIO jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jego budżet wynosi 18,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 15,8 mln zł. Realizuje go 18 instytucji: Uniwersytet Warszawski (lider), Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Wrocławski.

Polecamy również
Profesorowie Bujnicki i Purchla odznaczeni przez prezydenta Litwy
W UJ CM wyszkolą przyszłych ratowników górskich. Ruszył nabór
Profesor Piotr Richter z tytułem Ambasadora Kongresów Polskich
Dr Bola: U osób niewidomych kora wzrokowa nasłuchuje dźwięków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj