Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersyteckie sieci działają mimo pandemii

Uniwersyteckie sieci działają mimo pandemii

W dniach 10-12 czerwca odbyły się w formie online spotkania sieci Coimbra Group Universities, która skupia 40 europejskich uniwersytetów, w tym także Uniwersytet Jagielloński. Od czerwca 2019 r. funkcję Honorowego Prezydenta Sieci pełni rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

 

 

Plany organizacji tegorocznego spotkania w Montpellier pokrzyżowała pandemia Covid-19, która jednak nie ograniczyła aktywności sieci. Wyjątkowe w dziejach sieci Coimbra Group coroczne spotkanie i posiedzenie Zgromadzenia Generalnego, odbyły się online.

10 czerwca przeprowadzona została sesja poświęcona aliansom europejskich uniwersytetów, w której wzięło udział ponad 350 uczestników. Kolejnego dnia, pod przewodnictwem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka obyło się posiedzenie Rady Doradczej Rektorów sieci Coimbra Group Universities, poświęcone zagadnieniom funkcjonowania uniwersytetów, sieci uniwersyteckich oraz wirtualnej wymiany w dobie Covid-19.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Generalnego w dniu 12 czerwca 2020 r. rektor UJ prof. Wojciech Nowak, w otwierającym obrady wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia i problemy stające przed uniwersytetami, aliansami europejskich uniwersytetów oraz sieciami uniwersyteckimi, wyrażając przy tym mocne przekonanie, że dzięki intensywnej współpracy uda się zrealizować misję uniwersytetów europejskich.

Honorową prezydencję sieci Coimbra w kolejnym roku objął prof. Patrick Gilli, rektor Uniwersytetu Paula Vallery’ego w Montpellier. Organizatorem następnej corocznej konferencji oraz Zgromadzenia Generalnego w 2021 r. będzie Uniwersytet Karola w Pradze. Uniwersytet Jagielloński będzie nadal reprezentować w zarządzie sieci Coimbra prorektor UJ ds. rozwoju UJ prof. Dorota Malec, zasiadająca w Radzie Wykonawczej.

Polecamy również
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
UJ stawia na sport. Nowoczesne obiekty powstaną na kampusie
UJ stawia na sport. Nowoczesne obiekty powstaną na kampusie
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj