Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ zdominowali tegoroczne Diamentowe Granty

Studenci UJ zdominowali tegoroczne Diamentowe Granty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) rozstrzygnęło 9. konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do ponad 750 osób. W tegorocznej edycji aż 16 z 69 nagrodzonych studiuje w Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymają oni dofinansowanie na realizację swoich badań w wysokości do 220 tysięcy złotych.


Diamentowy Grant to jeden z najbardziej prestiżowych programów MNiSW dla młodych badaczy. Stanowi wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz dostają także możliwość podjęcia studiów doktoranckich bez posiadania tytułu magistra. Dzięki grantowi już po licencjacie lub trzecim roku studiów mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego.

W tym roku resort nauki przyznał ok. 14 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Zespół ekspertów wyłonił 69 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

W 2020 roku Diamentowe Granty otrzymało 16 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Monika Gońka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Heterogenność i mechanizmy regeneracji komórek śródbłonka w niszy szpikowej, 220,000, zł,
 • Piotr Kubala (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Upakowania losowe i maksymalne w badaniu materii skondensowanej, 220,000,00 zł,
 • Konrad Deka (Wydział Matematyki i Informatyki) - Metody teoriomnogościowe w dynamice topologicznej, 204,444,00 zł,
 • Kamila Grabowska-Derlatka (Wydział Filozoficzny) - "Tokyo after midnight". Współczesny gotycyzm w Japonii jako przykład rewolucji kulturowej przełomu XX i XXI wieku, 178 487,00 zł,
 • Igor Szpotakowski (Wydział Prawa i Administracji) - Umowy o świadczenie usług w regulacjach prawa prywatnego ChRL - kodyfikacja w dobie dekodyfikacji, 179 993,00 zł,
 • Karol Nowak (Wydział Lekarski) - Prozakrzepowy potencjał pacjentów z zaostrzeniem niewydolności serca bez migotania przedsionków, 220 000,00 zł,
 • Jakub Pękala (Wydział Lekarski) - Oparta na faktach anatomia chirurgiczna stawu kolanowego, 219 997,00 zł,
 • Monika Dawid (Wydział Biologii) - Określenie ekspresji i roli wisfatyny w regulacji funkcji komórek łożyska ludzkiego, 220 000,00 zł,
 • Błażej Mzyk (Wydział Filozoficzny) - Uprawdziwianie. Czy fakty są jeszcze potrzebne?, 179 888,00 zł,
 • Maciej Lis (Wydział Lekarski) - Multimodalna analiza mikrostruktury ludzkich zastawek aortalnych na kolejnych etapach ich degeneracji wapniowej, 220 000,00 zł,
 • Wojciech Marchewka (Wydział Lekarski) - Zanieczyszczenie powietrza a rozwój nadciśnienia tętniczego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego w populacji osób młodych w wieku 15-21 lat - ewaluacja w badaniach prospektywnych po 7 latach, 220 000,00 zł,
 • Michał Rąpała (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Synergiczne działanie nowych porfiryn manganowych z askorbinianem sodu jako układ do celowanych terapii przeciwnowotworowych, 220 000,00 zł,
 • Radosław Kraj (Wydział Polonistyki) - Wykorzenione i zakorzenione w polskiej poezji XX-XXI wieku - projekt krytyki fitograficznej, 177 274,00 zł,
 • Adriana Mickiewicz (Wydział Filozoficzny) - Filozofia moralności Johna D. Caputo, 180 000,00 zł,
 • Karolina Truchan (Wydział Biologii) - Kościotwórczy potencjał wybranych materiałów bioaktywnych w hodowlach ludzkich tłuszczowych komórek macierzystych, 220 000,00 zł,
 • Oskar Klimas (Wydział Chemii) - Badanie natury oddziaływania układów supramolekularnych z amyloidami, 180 000,00 zł.

Lista laureatów programu Diamentowy Grant jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polecamy również
Prawnicy z całego świata debatowali o ochronie dóbr materialnych
Sukcesy uczestników tutoringu Wydziału Matematyki i Informatyki
Zawodniczki AZS UJ Kraków mistrzyniami Polski w futsalu
Uniwersytet Jagielloński stawia na kształcenie w systemie mieszanym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj