Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. UJ honoruje ks. Adama Bonieckiego

Nie siłą, lecz rozumem rozjaśnia się ciemności. UJ honoruje ks. Adama Bonieckiego

Medal "Plus Ratio Quam Vis", najwyższe odznaczenie przyznawane przez Uniwersytet Jagielloński wręczane jest osobie szczególnie zasłużonej za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej, wyjątkowe zaangażowanie w sprawy życia akademickiego, realizowanie w praktyce wartości zgodnie z ideami humanizmu, tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka oraz szczególne uwrażliwienie za losy całej wspólnoty ludzkiej.

Ze względu na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa, uroczystość, która pierwotnie była zaplanowana na 12 maja, czyli Święto UJ, odbyła się w zamkniętym gronie w auli Collegium Novum UJ. Na sali obecni byli: prof. Wojciech Nowak, rektor UJ poprzednich kadencji, prorektor UJ prof. Dorota Malec, Jacek Ślusarczyk, prezes Wydawnictwa „Tygodnik Powszechny”.

- Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego jest  czerpanie z bogactwa wielowiekowej tradycji i zachowywanie dziedzictwa pokoleń, a jednocześnie wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania i nauczanie, a także budowanie trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie otwartości na nieznane,  wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności za działanie. Dewiza „Plus Ratio Quam Vis” (łac. Więcej znaczy rozum aniżeli siła, rozum przed siłą) doskonale wpisuje się w tę misję. U progu XXI wieku motto Uniwersytetu Jagiellońskiego nie straciło na swej aktualności. Traktuje bowiem o prymacie rozumu nad siłą. Społeczność Akademicka ma za zadanie stale przypominać o wymowie tych słów, ponieważ zawarta jest w nich szczerość, mądrość i siła, którymi Uniwersytet kieruje się od ponad 650 lat swej działalności – mówił otwierając uroczystość rektor UJ prof. Jacek Popiel.

Wieloletni redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ksiądz Adam Boniecki został uhonorowany złotym medalem „Plus Ratio Quam Vis” w szczególności za:

  • odwagę w głoszeniu swoich poglądów,
  • zasługi na polu wielośrodowiskowego dyskursu filozoficzno-etycznego i teologicznego,
  • za bycie niekwestionowanym autorytetem w działalności autorskiej i redaktorskiej.

Bywają momenty, w których trudno maksymę „Plus Ratio Quam Vis” obronić, chwile gdy prawda gubi się we współczesnych realiach. Tym ważniejsze wydaje się więc podkreślanie obecności ludzi, którzy kierują się tymi słowami

prof. Jacek Popiel, rektor UJ

- Podziwiamy księdza Bonieckiego jako duchownego odważnego w głoszeniu poglądów, nieunikającego tematów zasadniczych czy niewygodnych, zasłużonego na polu wielośrodowiskowego dyskursu filozoficzno-etycznego i teologicznego. Działalnością autorską i redaktorską osiągnął ksiądz redaktor pozycję niekwestionowanego autorytetu – pisał w uzasadnieniu przyznania medalu rektor ubiegłej kadencji prof. Wojciech Nowak.

Laudację dla ks. Adama Bonieckiego wygłosił, poprzez nagranie wideo, prof. Piotr Sztompka. W wystąpieniu zatytułowanym „W służbie Bogu i ludziom” laudator zaznaczył, że mało kto może, tak jak ks. Boniecki podsumować swoje życie słowami „Wszystko co dotąd robiłem czy mówiłem, było zgodne z moim sumieniem”.

- Sens jaki nadał swojemu życiu da się ująć jednym zdaniem: „Służyć Bogu poprzez służenie ludziom”. Dla wielu ludzi stał się przewodnikiem duchowym i autorytetem moralnym. […] Miał w życiu właściwie trzy wspólnoty: rodzinę, zakon i redakcję. W każdej był nie tylko uczestnikiem, ale podejmował za nią odpowiedzialność. […] Dobrze rozumiał znaczenie wspólnoty. Przywoływał Jana Pawła II: „Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy” – mówił laudator.

- W tych smutnych czasach, gdy autentyczne autorytety są niszczone, a prawdziwe elity zastępowane - pożal się Boże - nową elitą, Boniecki trwa jako autorytet moralny i filar dawnej, godnej  elity  - zakończył wystąpienie prof. Sztompka.

- To wielki zaszczyt znaleźć się wśród znamienitego grona odznaczonych tym medalem, na czele którego stoi Jan Paweł II, uhonorowany w 1997 roku. Dewiza „Plus ratio quam vis” mobilizuje ludzi, przypomina, że do dobra nie można doprowadzić siłą, że sama siła stosowana bez uzasadnienia, przynosi efekty jedynie efemeryczne – mówił ks. Adam Boniecki, dziękując za wyróżnienie. Podkreślił także silną więź łącząca Uniwersytet Jagielloński z „Tygodnikiem Powszechnym”.

- Otrzymałem medal bardziej jako reprezentant redakcji niż reprezentant siebie. Siłą pisma jest ratio. Jako pismo adresowane do ludzi myślących, staramy się pisać językiem, który nie torturuje rozumu czytelnika. Zadaniem katolickiego dziennikarza jest budowanie mostów a nie murów, łączenie, nie dzielenie. Celem jest rozbudzenie zainteresowania, nie nawracanie – mówił o misji „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki.

Ks. Adam Boniecki urodził się w 1934 roku. Studiował filozofię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek zespołu „Tygodnika Powszechnego” od 1964 roku. Duszpasterz akademicki przy uniwersyteckim kościele św. Anny w Krakowie. Zadebiutował w wydawnictwie „Znak” książką „Rozmowy niedokończone” (1971). W latach 1972-1974 przebywał we Francji, gdzie śledził życie Kościoła posoborowego. Te doświadczenia zaowocowały książką pt. „Notes”. W 1979 roku Jan Paweł II wezwał ks. Bonieckiego do Rzymu i powierzył mu zorganizowanie polskiej edycji dziennika „L’Osservatore Romano”. Kierował nią do 1991 roku. W roku 1983 ukazało się opracowane prze niego „Kalendarium życia Karola Wojtyły”. Wydał też trzytomowy „Notes rzymski” – zapis pracy ponad dziesięcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej. W 1993 roku został przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Marianów. Od 1999  do 2011 roku redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

Rejestrację wideo z uroczystości można obejrzeć TUTAJ.
Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Van Praagh doktorem honoris causa UJ
Prof. Van Praagh doktorem honoris causa UJ
W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą powstanie NZS
W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą powstanie NZS
Akademicki Dzień Pamięci. 82. rocznica akcji przeciwko krakowskim profesorom
Akademicki Dzień Pamięci. 82. rocznica akcji przeciwko krakowskim profesorom
Profesor Wojciech Żurek doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Profesor Wojciech Żurek doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron