Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia

Kilkudziesięciu studentów UJ otrzyma ministerialne stypendia

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przyznało 60 studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. złotych.

 


Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Na podstawie listy rankingowej minister edukacji i nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe i 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne. Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Warszawski - 63, Uniwersytet Jagielloński - 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24, Politechnikę Warszawską - 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 14.

Laureatami stypendium zostało 60 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • August Adamowicz (prawo),
 • Paulina Batkiewicz (filologia polska nauczycielska),
 • Krzysztof Batko (lekarski)
 • Natalia Biduś (chemia),
 • Barbara Brych (filologia węgierska),
 • Jan Bylica (lekarski),
 • Olaf Chmura (lekarski),
 • Jan Chrzanowski (lekarski),
 • Emil Dadański (lekarski),
 • Aleksandra Danielak (lekarski),
 • Monika Dawid (biologia),
 • Bartosz Gałucha (prawo),
 • Aleksandra Gamrat (lekarski),
 • Monika Gońka (biotechnologia molekularna),
 • Kamila Grabowska-Derlatka (porównawcze studia cywilizacji),
 • Przemysław Hałubiec (lekarski),
 • Katarzyna Hryniewiecka (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne),
 • Ewa Ilczuk (psychologia),
 • Paulina Jabłońska (prawo),
 • Anna Jurczak (psychologia),
 • Izabela Karpińska (lekarski),
 • Oskar Klimas (chemia),
 • Joanna Kołodziejczyk (biologia),
 • Zuzanna Kopania (administracja),
 • Konrad Kozubek (chemia),
 • Jerzy Król (lekarski),
 • Mateusz Kupiec (prawo),
 • Weronika Lebowa (lekarski),
 • Maciej Lis (lekarski),
 • Magdalena Lubaś (finanse i controlling),
 • Agnieszka Łazarczyk (lekarski)
 • Adriana Mickiewicz (filozofia),
 • Julianna Mielczarek (psychologia stosowana),
 • Jan Morys (biotechnologia molekularna),
 • Sylwester Mosiołek (biotechnologia molekularna),
 • Karol Nowak (lekarski),
 • Marcin Ogrodnik (etnologia i antropologia kulturowa),
 • Magdalena Osuch (lekarski),
 • Antoni Otałęga (prawo),
 • Szymon Parzych (fizyka),
 • Jakub Pękala (lekarski),
 • Dariusz Piotrowski (prawo),
 • Antoni Porębski (prawo),
 • Ilona Poseliuzhna (stosunki międzynarodowe),
 • Marcin Przewięźlikowski (informatyka),
 • Zuzanna Przyszlak (prawo),
 • Aleksandra Ptaszek (chemia),
 • Ilona Rębisz (prawo),
 • Mateusz Ryng (chemia medyczna),
 • Wiktoria Sagan (prawo),
 • Bernard Solewski (lekarski),
 • Michał Surdacki (lekarski),
 • Igor Szpotakowski (prawo),
 • Joanna Świątkowska (farmacja),
 • Wiktoria Tabak (międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne),
 • Katarzyna Vončina (biologia),
 • Szymon Wierzbicki (chemia),
 • Piotr Wolski (filologia klasyczna),
 • Aleksandra Wójcik (neofilologia),
 • Sylwia Zegar (psychologia stosowana).

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia resort przeznaczy ponad 6 mln zł.

Polecamy również
Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków
Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków
Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów UJ CM
Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów UJ CM
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj