Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Głosy poparcia dla działań profesora Jacka Popiela

Głosy poparcia dla działań profesora Jacka Popiela

"Jako wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a obecnie prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ, z ogromnym niepokojem i zażenowaniem odnotowuję nasilające się ostatnio antyakademickie działania Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz podległych mu agend edukacyjnych, jakimi są m.in. kuratoria oświaty oraz ideologicznie sympatyzujący politycy czy posłowie" - napisał w liście prof. Piotr Laidler.

Jak podkreśla były prorektor UJ ds. Collegium Medicum, bezprecedensowy atak na podstawowe zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych i naukowych wyrażany językiem znacznie odbiegającym od przyjętego w dyskusjach akademickich, kwestionowanie prawa do posiadania i wypowiadania najbardziej nawet kontrowersyjnych poglądów i opinii, próby dyskredytowania stanowisk i światopoglądów nie mieszczących się w głównym nurcie "jedynie słusznych" wizji człowieczego losu i odsądzanie od "czci i wiary" wszystkich mających potrzebę i odwagę myślenia inaczej, jest absolutnie nie do przyjęcia i zasługuje na jednoznaczną i stanowczą krytykę.

"W kontekście aktualnego stanu rzeczy i nastawienia Ministerstwa Edukacji i Nauki słowa wypowiadane przez kurator Barbarę Nowak i europosła prof. Ryszarda Legutko zupełnie nie dziwią, ale z oczywistych względów budzą sprzeciw. Wyrażam zdecydowane poparcie dla JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela broniącego swobód akademickich, do czego jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ma nie tylko prawo, ale i jest zobowiązany. Cieszą słowa jednoznacznego poparcia płynące ze strony środowisk akademickich kraju oraz samej Alma Mater Jagiellonica. To znak, że 'jedynie słuszny światopogląd' wyrażany przez osoby pozostające u władzy i zarządzające procesem kształcenia młodych ludzi i instytucjami edukacyjnymi może być akceptowany tylko przez osoby i środowiska nie dostrzegające bogactwa i piękna różnorodności otaczającego nas świata. Wiary i przeświadczeń nie można w żaden sposób obiektywnie weryfikować. Jedynie nauka, dzięki wolności i niczym nieskrępowanej swobodzie idei i kreatywności człowieka podlega weryfikacji, potwierdzając w ten sposób przydatność lub błędność głoszonych tez. Wiele z nich znalazło się w lamusie ludzkich konceptów, ale równie wiele służyło i wciąż służy postępowi ludzkości i podnoszeniu standardów życia i godności człowieka - każdego człowieka. Dlatego z całą odpowiedzialnością i z najgłębszym przekonaniem dołączam do wszystkich popierających stanowisko JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec bezprecedensowego ataku na uniwersytet ze strony osób z kręgów edukacyjnej władzy" - napisał prof. Piotr Laidler.

Poparcie dla rektora UJ wyraziła także Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UJ. W podjętej uchwale napisano: "Zachowując neutralność wobec wszelkich poglądów politycznych, światopoglądowych i sporów, a przede wszystkim mając na uwadze wspólne dobro, jakim jest nasza Alma Mater, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UJ ze zrozumieniem przyjmuje działania Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela, zmierzające do ochrony dobrego imienia naszej uczelni".

Polecamy również
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Wizyta konsula generalnego Republiki Słowacji
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum
Polsko-francuskie rozmowy o współpracy naukowej w Collegium Novum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj