Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ zorganizuje kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

UJ zorganizuje kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z 10 uczelni, która otrzyma dofinansowanie w ramach programu Kursy Przygotowawcze Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W trakcie kursów, stypendyści uczą się lub doskonalą znajomość języka polskiego oraz poszerzają swoją wiedzę w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów, ale także pogłębiają wiedzę na temat Polski, jej kultury i historii.


Jak poinformowała NAWA, w tym roku nabór w programie odbył się według nowej formuły. Uprawnionymi podmiotami do składania wniosków o dofinansowanie były uczelnie, które otrzymały akredytację NAWA na lata 2021-2023 do prowadzenia Kursu Przygotowawczego. Celem programu jest wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla stypendystów programów Agencji kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Kursy przygotowawcze w Uniwersytecie Jagiellońskim przewidują 900 godzin zajęć dydaktycznych i programy fakultatywne. Zajęcia dydaktyczne to 600 godzin nauki polskiego, w tym 150 nauki języka specjalistycznego. Oferowane będą też wykłady z historii, filozofii, psychologii i współczesnej polskiej kultury (po 60 godzin). Uzupełnieniem będą warsztaty z historii i kultury polskiej i spotkania integracyjne z historią i kulturą polską (60 godzin). W planach są także działania fakultatywne, tj. wycieczki, zwiedzanie muzeów, zabytków, teatr czy kino oraz projekty wspólne ze studentami polskimi, służące integracji i adaptacji.

Uniwersytet Jagielloński otrzymał akredytację na realizację projektu na podstawie szczegółowego programu (wraz z konspektami i sylabusem zajęć) przygotowanego przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Wydziału Polonistyki UJ.

Polecamy również
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Jak rekordowe tłumy wpływają na tatrzańską przyrodę? [ROZMOWA]
Jak rekordowe tłumy wpływają na tatrzańską przyrodę? [ROZMOWA]
Wizyta młodych ludzi z całego świata w ramach projektu "Pociąg Pamięci"
Wizyta młodych ludzi z całego świata w ramach projektu "Pociąg Pamięci"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj