Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb

Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel upublicznił swoje stanowisko w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb, który odbędzie się w ramach akcji "16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" zorganizowanej przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

 

Wielokrotnie występowałem w obronie wolności i godności każdego człowieka, niezależnie od tego, jaka jest jego rasa, pochodzenie, status społeczny, wyznanie, płeć czy tożsamość płciowa. Podkreślałem także swój sprzeciw wobec jakichkolwiek form i przejawów nienawiści w obrębie naszej Uczelni. Powtórzę to raz jeszcze – jestem przeciwny zwalczaniu nienawiści nienawiścią. Moim obowiązkiem jako rektora jest dbanie o bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do wolności badań oraz ich publicznego prezentowania, niezależnie od przyjmowanej przez naukowca postawy w zakresie wyznawanych poglądów naukowych.

Przypominałem również, że media społecznościowe nie są anonimowe, a wypowiedzi rozpowszechniane za pośrednictwem łączy internetowych nie trafiają w próżnię, tylko dotykają prawdziwych ludzi. Nie mogę pozwolić, by w przestrzeni publicznej Uniwersytetu, jaką są media społecznościowe, ale także zgromadzenia wiecowe i manifestacje, padały groźby, słowa nienawiści i wypowiedzi uderzające w godność przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym członków naszej Wspólnoty akademickiej. Kiedy w naszych dyskusjach zaczyna panować wyłącznie nienawiść, wykluczenie i potępienie, poczynamy zaprzeczać podstawowym wartościom idei Uniwersytetu.

Przypominam te wszystkie słowa dlatego, że z przerażeniem czytałem pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy dotyczące wykładu dr Magdaleny Grzyb. Goryczą napełnił mnie również wiec zorganizowany 6 grudnia 2021 r. przed gmachem Collegium Novum. Jestem przekonany, że zapisze się on w annałach naszej Uczelni jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w jej najnowszej historii. Stanie się tak między innymi dlatego, że w jego trakcie użyto w stosunku do mnie oskarżeń i słów, które – nawet w najokrutniejszych czasach PRL-u – nie padły nigdy pod adresem rektora Uniwersytetu. I to w stosunku do rektora konsekwentnie broniącego praw, na rzecz których rzekomo orędują uczestnicy wspomnianego zgromadzenia. Zdają się oni w rzeczywistości działać na szkodę spraw, o które Uniwersytet stara się upominać.

Konsekwentnie podtrzymując swoje przekonanie o potrzebie zapewnienia wolności w sferze badań naukowych zdecydowałem, po analizie przedstawionych mi przez najbliższych współpracowników faktów, o zaproszeniu dr Magdaleny Grzyb do prezentacji wcześniej zapowiadanego wykładu w ramach akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Uniwersytet powinien być przestrzenią dialogu. Nie zapominajmy o tym nawet wtedy, gdy różnimy się w postrzeganiu fundamentalnych kwestii. Problematyka tożsamości płciowej istnieje w debacie naukowej od dawna. Zajmuje się nią medycyna, psychologia, socjologia, psychiatria, prawo, w tym również kryminologia. Moim zadaniem jest uczenie szacunku do każdej mniejszości i przeciwdziałanie każdej próbie dyskryminacji, ale także sprzeciw wobec odbierania prawa do przekazywania w debacie naukowej złożoności tej problematyki.

Władze UJ nie ograniczają tematów, które wolno poruszać uczonym, nawet jeśli wiele z nich ma dyskusyjny, kontrowersyjny wręcz charakter. Ale to jest właśnie istota Uniwersytetu. Bo czy byłoby lepiej, gdybyśmy dostosowywali za każdym razem przedmiot badań naukowych do preferencji przedstawicieli jednej, wyznaczonej opcji politycznej, ideologicznej czy światopoglądowej?

Moim zadaniem, pomimo wielu trudności, jest zapewnienie poczucia członkom Wspólnoty akademickiej, że niezależnie od osobistych poglądów każdy może realizować swoje wizje naukowe i misję nauczania, o ile robi to z poszanowaniem praw i godności drugiego człowieka. Tym właśnie powinna różnić się wewnętrzna debata akademicka od tego, co dzieje się poza uniwersyteckimi murami.

Jeśli uważamy, że ktokolwiek z członków naszej Wspólnoty narusza w swojej działalności badawczej i dydaktycznej wartości, które przyświecają idei Uniwersytetu, wykażmy to w ramach naukowej polemiki, a nie w obraźliwych wpisach publikowanych w mediach społecznościowych, które z nauką i uniwersyteckimi standardami mają niewiele wspólnego.

Polecamy również
Akademicki Dzień Pamięci. Hołd oddany ofiarom wojny i zmarłym członkom uczelnianej społeczności
Akademicki Dzień Pamięci. Hołd oddany ofiarom wojny i zmarłym członkom uczelnianej społeczności
Medale <span lang="la">Cracoviae</span> Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
Medale Cracoviae Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty
659. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron