Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ otrzyma więcej środków na utrzymanie infrastruktury badawczej

UJ otrzyma więcej środków na utrzymanie infrastruktury badawczej

Jak poinformowało Centrum Wsparcia Nauki UJ, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013". Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024 ze środków programu INFRASTARt nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program INFRASTARt skierowany jest do jednostek naukowych, posiadających infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach programu jednostki naukowe uzyskają wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej.

Spośród 19 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, dokonano oceny 16 z nich. Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Uniwersytet Jagielloński zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów POIG:

  • ”Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki” (nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10) realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii,
  • ”Małopolskie Centrum Biotechnologii” (nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13) realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii,
  • ”Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków” (nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10) realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET),
  • ”Biotechnologia molekularna dla zdrowia” (nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13) realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt.

Polecamy również
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Wybrano laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2021
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Europejskie wyróżnienie dla UJ w zakresie równouprawnienia płci
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW
Profesor Stanisław Kistryn wiceprzewodniczącym RGNiSW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron