Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badaczki z Ukrainy będą pracowały na Uniwersytecie Jagiellońskim

Badaczki z Ukrainy będą pracowały na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dr Tetiana Tatarchuk i dr Halyna Dovhan będą kontynuowały kariery naukowe w najstarszej polskiej uczelni. W Krakowie będą prowadziły badania nad nowymi heterogenicznymi reakcjami katalitycznymi oraz rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi cyfryzacji ukraińskiej administracji publicznej. Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło właśnie program specjalny dla badaczy uciekających przed wojną.

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukraińców oraz wszystkich innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Centrum sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych - zapewni środki na wynagrodzenia oraz badania. Do składania wniosków w programie specjalnym uprawnione były uczelnie i inne jednostki naukowe. Ewaluacja była uproszczona i szybka. Wnioski oceniane były w tygodniowych turach przez koordynatorów NCN. Od 28 marca do 26 kwietnia, gdy prowadzony był nabór, wpłynęło 213 wniosków.

Do Polski przyjechało lub wkrótce przyjedzie 38 badaczek i 13 badaczy. Niemal połowa laureatów konkursu pracowała dotąd w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Badania w Polsce realizować będą przede wszystkim w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Większość osób będzie pracowała w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Na liście jednostek, które otrzymają finansowanie na zatrudnienie naukowców z Ukrainy, są też mniejsze ośrodki naukowe - Opole, Olsztyn czy Zabrze.

Grant w programie zdobyła m.in. dr Tetiana Tatarchuk, docent w Katedrze Chemii oraz dyrektor Dydaktyczno-Naukowego Centrum Materiałoznawstwa i Nanotechnologii w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Ukraińska badaczka na początku marca przybyła do Polski, uciekając przed działaniami wojennymi, z 11-letnią Anastazją i o 2 lata starszym Jurą. Obecnie dzieci uczą się już w polskiej szkole.

- Dr Tetiana Tatarchuk będzie kontynuować badania nad nowymi heterogenicznymi reakcjami katalitycznymi, opartymi na zaawansowanych procesach utleniania, które mogą być wykorzystane do uzdatniania wody. Projekt obejmie syntezę nowych, aktywnych materiałów, ich charakterystykę oraz testy katalityczne. Badania obejmować będą dekontaminację wody metodami fotokatalitycznymi oraz w heterogenicznych układach Fentona. Prace, które rozszerzą dotychczasową współpracę z moją grupą badawczą, powinny dostarczyć nowej wiedzy z zakresu inżynierii katalizatorów na bazie tlenków żelaza i tytanu - wyjaśnia dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Wojciech Macyk, który jest opiekunem naukowym badaczki z Iwano-Frankiwska.

Dr Tetiana Tatarchuk od 5 lat intensywnie współpracuje z naukowcami z Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Dodatkowo wraz z prof. Wojciechem Macykiem była liderką polsko-ukraińskiego projektu bilateralnego "Fotokatalityczne systemy hybrydowe do oczyszczania wody" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Współpraca z naukowcami UJ zaowocowała dotąd 9 wspólnymi artykułami opublikowanymi w czasopismach z listy filadelfijskiej. W 2021 roku w ramach realizowanego na naszej uczelni programu profesorów wizytujących przeprowadziła kursy dla studentów i doktorantów.

Drugą badaczką z Ukrainy, która będzie pracowała w najstarszej polskiej uczelni, jest dr Halyna Dovhan z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W Krakowie planuje prowadzić badania nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi cyfryzacji ukraińskiej administracji publicznej. Ze względu na tematykę badań będzie mogła przede zaangażować się w realizowany przez Katedrę Prawa Europejskiego UJ projekt Jean Monnet Module "E-administracja - europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich/eGovEU+", który rozpoczął się w 2020 roku i zakończy 14 września 2023 roku. Będzie to okazja dla dr Halyny Dovhan do udziału w 2 konferencjach międzynarodowych, publikacji wyników badań w formie serii artykułów naukowych oraz wsparcia naukowego dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UJ, których prace związane są z ukraińskim prawem. Dodatkowo odbędzie praktyki dydaktyczne przygotowujące do prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu prawo ustrojowe Unii Europejskiej.

Dr Halyna Dovhan od wielu lat prowadzi współpracę naukową z dr hab. Ingą Kawką z Katedry Prawa Europejskiego UJ, która obecnie jest opiekunem w gracie NCN. Badaczki brały udział w międzynarodowych konferencjach, zebraniach naukowych Katedry Prawa Europejskiego UJ, a także jako ekspertki w projekcie "Common Core of European Administrative Laws" finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach programu Horyzont 2020. Są także autorkami artykułu w książce "Administrative Limitations of Property Rights in Europe", która ukaże się w sierpniu br. nakładem Oxford University Press.

Oprócz tego dr Halyna Dovhan w okresie od października 2012 r. do maja 2013 r. uczęszczała na zajęcia w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego - wspólnego projektu Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki - i uzyskała ocenę ogólną bardzo dobrą. W 2018 roku była recenzentem pracy magisterskiej Grzegorza Suchanicza pt. "Ukraiński system prawa własności przemysłowej - zarys historyczny i charakterystyka aktualnych przemian".

Polecamy również
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert w 658. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Koncert plenerowy w Ogrodzie Botanicznym UJ
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
"<span lang="en">Nature Communications</span>" donosi o badaniach naukowców z UJ
"Nature Communications" donosi o badaniach naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron