Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w zwycięskim konsorcjum

Uniwersytet Jagielloński w zwycięskim konsorcjum

23 czerwca br. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wybrał konsorcjum ICE- Innovation by Creative Economy do prowadzenia międzynarodowego wieloletniego projektu stworzenia Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze przemysłów kreatywnych (KIC CCSI) w Europie.

W skład zwycięskiego konsorcjum wchodzi 50 partnerów z 20 krajów, w tym między innymi: Fraunhofer-Gesellschaft (koordynator wiodący), Una Europa, w której działa UJ, Europejska Unii Nadawców (EBU – European Broadcasting Union), Creative UK czy Europeana. Dzięki uczestnictwu w Una Europa, Uniwersytet Jagielloński znalazł się w gronie najbardziej prestiżowych organizacji wpływających na przyszłość Europy.

W prace nad tym ogromnym projektem z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zaangażowani byli prof. Bartosz Brożek z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Krzysztof Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych, Krystian Gurba – wicedyrektor CITTRU oraz koordynatorka polskiego zespołu i reprezentantka UJ w grupie roboczej Una Europy ds. KIC - dr Marta Materska-Samek z Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Czym jest wspólnota EIT Wiedzy i Innowacji (KIC)?

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wzmacnia zdolność Europy do innowacji od 2008 roku. Z siecią 3 000 partnerów i ponad 60 centrami innowacji na całym kontynencie, EIT jest największym ekosystem innowacji w swoim rodzaju. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT (KIC), składające się z wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów, z których każdy zajmuje się rozwiązywaniem pilnego globalnego wyzwania, od zmian klimatycznych po zdrowie i energię odnawialną. Do tej pory EIT utworzył dziewięć KIC, z których najnowsza wspólnota to EIT Kultura i Kreatywność. KIC wspierają innowacje, pracując w całym łańcuchu innowacji: projektują unikalne kursy edukacyjne, które łączą umiejętności techniczne i przedsiębiorcze, wspierają projekty badawcze ukierunkowane na innowacje oraz oferują rozwój biznesu i akcelerację usług, umożliwiające europejskim innowatorom i przedsiębiorcom łączenie się i współpracę.

Dlaczego należy inwestować w sektory i przemysły kulturalne i kreatywne?

Przemysły kultury i kreatywne (CCSI) zatrudniają 7,6 mln osób w UE (2019). Mają wyjątkowy potencjał innowacyjny, zdolność eksponowania naszej różnorodności na całym świecie i promowania spójności społecznej w wielu obszarach, takich jak architektura, dziedzictwo kulturowe, design, moda, film, muzyka, wydawnictwa, sztuki sceniczne i gry wideo. Jednak przemysły kultury i kreatywne (CCSI) straciły około 31% swoich przychodów (199 miliardów euro) w pierwszym roku pandemii COVID-19 i zmagają się z wieloma problemami strukturalnymi: zakłóceniami gospodarczymi, fragmentacją sektora, niedoborem przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych, wyzwaniami związanymi z monetyzacją i niepewnością. Nowy zglobalizowany rynek i potrzeby społeczne, szybki postęp technologiczny i cyfryzacja również napędzają zmiany w tym obszarze. Kultura i kreatywność EIT pomoże przemysłom kreatywnym odzyskać siłę i stać się bardziej konkurencyjnymi, zrównoważonymi i produktywnymi.

Co zrobi EIT Kultura i Kreatywność (KIC CCSI)?

Łącząc podmioty biznesowe CCSI, instytucje szkolnictwa wyższego i ośrodki badawcze, EIT Culture & Creativity pomoże wzmocnić ich odporność i potencjał innowacyjny. Nowa wspólnota (KIC) będzie szkolić przyszłych przedsiębiorców sektora, zasilać jego nowatorskie przedsięwzięcia i dostarczać innowacyjne rozwiązania dla stojących przed nimi wyzwań. Wyeliminuje regionalne luki w zakresie innowacji oraz wykorzysta siłę tych sektorów jako kluczowych czynników wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, aby wspierać kulturę Europy. Ponadto, EIT Culture & Creativity wprowadzi inwestycje systemowe w CCSI, aby

  • połączyć łańcuchy wartości innowacji na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym;
  • przełamać bariery dla innowacji w różnych sektorach i dyscyplinach;
  • wyposażyć następne pokolenie innowatorów w bardzo potrzebne umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Jakie są kolejne kroki?

Aby ułatwić utworzenie EIT Culture & Creativity, EIT zapewni KIC dotację na rozpoczęcie działalności w wysokości do 6 mln euro w fazie uruchomienia, trwającej do grudnia 2023 r. Oczekuje się, że pierwszy rok pełnej działalności rozpocznie się 1 stycznia 2024 r., w którym środki EIT przydzielono KIC CCSI na podstawie oceny planu prac. Nowy KIC CCSI może liczyć na udział dofinansowania do 100% w latach 1-4 (każdy około 70 mln euro), stopniowo malejącego w latach 5-15.

Tymczasem oczekuje się, że KIC przyciągnie inwestycje również z innych źródeł prywatnych i publicznych, aby ostatecznie osiągnąć stabilność finansową w długim okresie.

Tekst: dr Marta Materska-Samek

Więcej: eit.europa.eu/news-events/news/multi-million-euro-partnership-culture-and-creativity-launched-eit-culture

Skład zwycięskiego konsorcjum: eit.europa.eu/sites/default/files/winning_consortium_factsheet.pdf

Polecamy również
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
Sukces drużyny UJ w międzynarodowym konkursie matematycznym
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
CSMiR UJ przystąpiło do międzynarodowej sieci EADI
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
SOLARIS łączy siły z Cogiteonem i angażuje się w popularyzację nauki
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021
Podano wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej UJ za lata 2017-2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron