Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitorowali zmienność genetyczną wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Monitorowali zmienność genetyczną wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, koordynowany przez prof. Krzysztofa Pyrcia, zakończył realizację projektu monitorowania zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2. Reprezentatywne dla całego kraju próbki były gromadzone i analizowane we współpracy z GIS oraz laboratoriami diagnostycznymi firmy Diagnostyka. W zakresie usług sekwencjonowania projekt wspierały laboratoria firm Diagtron Laboratoria Łukasz Rąbalski oraz genXone SA.

Uzyskane informacje posłużyły do lepszego zrozumienia wydarzeń w kraju, ale również do rozszerzenia analiz prowadzonych na całym świecie i uwzględnienia w nich Polski. Wszystkie dane były przekazywane bezpośrednio do stron: Agencji Badań Medycznych, Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniane dla wszystkich zainteresowanych poprzez bazę danych GisAid oraz wizualizacje na stronie sarswpolsce.pl.

W krakowskim ośrodku prace nad sekwencjonowaniem i monitorowaniem zmienności wirusa podjęto już na początku 2020 roku, kiedy to jako jeden z pierwszych ośrodków rozpoczął analizę zmienności genetycznej wirusa oraz analizy pozwalające na ocenę powiązań pomiędzy genotypem i fenotypem.

W ramach projektu zebrano w sumie 9558 próbek zawierających wirusa SARS-CoV-2, które po wstępnej ocenie posłużyły do uzyskania 8337 sekwencji wirusa. Dzięki sprawnej organizacji oraz optymalizacji kosztów udało się zrealizować założone cele, a liczba przeanalizowanych próbek przekroczyła zakładaną. W okresie monitoringu zaobserwowano obecność 132 odrębnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, spośród których 97,5 proc. stanowiły warianty niebezpieczne. Największy odsetek, tj. 38,3 proc. wszystkich próbek stanowił wariant Delta. Było to bezpośrednio związane z okresem realizacji projektu, który obejmował głównie jesienną falę zakażeń. Dwa pozostałe najczęściej wykrywane warianty Alfa oraz Omikron stanowiły kolejno 37,7 proc. oraz 21,2 proc.

Projekt był realizowany w okresie 01.02.2021 - 31.04.2022 r. dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych.

Zespół badawczy: prof. Krzysztof Pyrć (zarządzanie projektem i planowanie), prof. Wojciech Branicki (technologia sekwencjonowania oraz kontrola jakości), dr hab. inż. Paweł Łabaj (bioinformatyka), dr Natalia Mazur-Panasiuk (obieg informacji i materiałów). Wsparcie naukowe, techniczne i administracyjne: dr Tomasz Gromowski, Michał Kowalski, Witold Wydmański, Piotr Szulc, Sylwia Januszczak i Paulina Krzanowska.

Polecamy również
Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Widok zawartości stron Widok zawartości stron