Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O dziejach Spisza w Librarii Collegium Maius UJ

O dziejach Spisza w Librarii Collegium Maius UJ

8 września w Librarii Colegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się promocja drugiego tomu "Historia Scepusii II. Dzieje Spisza od roku 1526 do roku 1918". To monumentalna, niemal 1200-stronnicowa wieloautorska publikacja, której redaktorami są prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ i prof. Martin Homza z Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie.

W spotkaniu wzięli przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego: prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak i prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian oraz członkowie korpusu dyplomatycznego: konsul generalny Republiki Słowackiej dr Tomáš Kašaj, konsul generalny Węgier dr Tibor Gerencsér i pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Zyiad Raoof oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i ks. dr Dariusz Raś, archiprezbiter Kościoła Mariackiego w Krakowie. Ponadto licznie przybyli przedstawiciele krakowskiej nauki i kultury oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające działania polsko-słowackie.

Głos zabierali: konsul generalny Republiki Słowacji, prorektor prof. Piotr Jedynak, którzy pogratulowali redaktorom imponującej publikacji, wymagającej ogromnego nakładu pracy. Następnie prof. Maria Papierz, sekretarz sekcji polskiej Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Edukacji RP i Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu RS, zaprezentowała prace tej instytucji oraz jej osiągnięcia naukowe i wydawnicze.

W imieniu autorów monografii głos zabrał prof. Artur Patek z Instytutu Historii UJ, który opowiedział o blaskach i cieniach badania regionu, który wyróżniał skomplikowany podział geograficzny i administracyjno-terytorialny oraz niejednolity obraz ludnościowy.

Monografia dostępna jest do pobrania na stronie wydawcy - Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MNiSW/2019/DWM/278 z dnia 28.08.2019 r.

tekst: Justyna Gałuszka

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu <span lang='de'>Auschwitz-Birkenau</span>

Upamiętnienie 79. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Wśród ludzi i książek. Naukowe oblicze prof. Ziejki

Wśród ludzi i książek. Naukowe oblicze prof. Ziejki

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

Pierwsza edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji związanej z digitalizacją zbiorów berlińskich w Krakowie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron