Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński beneficjentem konkursu "Doskonała nauka"

Uniwersytet Jagielloński beneficjentem konkursu "Doskonała nauka"

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki III konkursu w programie "Doskonała nauka". Dofinansowanie na łączną kwotę ponad miliona złotych otrzyma 7 projektów zgłoszonych przez Uniwersytet Jagielloński. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji konferencji naukowych oraz wydanie monografii naukowych.

 

Program "Doskonała nauka" składa się z dwóch modułów: "Wsparcie konferencji naukowych" - dofinansowanie organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych oraz "Wsparcie monografii naukowych" - dofinansowanie wydania monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego. Łączny budżet programu na lata 2022-2024 to prawie 31 mln zł. W tej edycji konkursu zgłoszono 491 wniosków. Wsparcie otrzyma 387 projektów.

W module "Wsparcie konferencji naukowych" dofinansowanie otrzyma 5 wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński:

  • Międzynarodowa konferencja "The Rise of the Digital Technocracy" - 79 596 zł,
  • X Krajowa Konferencja Nanotechnologii - 88 000 zł,
  • 29th Kraków Conference on Endothelium - 141 955 zł,
  • IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski - 397 925 zł,
  • VIII Światowy Kongres Polonistów - 260 238 zł.

W module "Wsparcie monografii naukowych" wsparcie otrzymają:

  • "Wzrost gospodarczy. Wokół modelu Solowa" - 46 000 zł,
  • "Nowoczesność Platona: Wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020" - 31 125 zł.
Polecamy również
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kilkadziesiąt mln zł na badania podstawowe w Uniwersytecie Jagiellońskim
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Sukces badaczek UJ w programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron