Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ

Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ

Światowej sławy specjalista w dziedzinie dermatologii, patomorfologii i endokrynologii prof. Andrzej Tadeusz Słomiński został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 1 grudnia 2022 roku w auli Collegium Maius. Wyróżnienie przyznano na wniosek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

 

– Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2022 roku i po wysłuchaniu recenzji przygotowanej przez prof. Wiesława Gruszeckiego z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. Andrzeja Mackiewicza z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, popartych uchwałami senatów tych uczelni, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 roku postanowił przyznać panu profesorowi Andrzejowi Tadeuszowi Słomińskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w szczególności za: pionierskie i przełomowe osiągnięcia naukowe w dziedzinie dermatologii, patomorfologii i endokrynologii; badanie związane z rolą melaniny w skórze oraz biologią czerniaka złośliwego skóry; odkrycia związane z rolą witaminy D w procesach fizjologicznych i patologicznych; działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności za wspólne prowadzone prace badawcze oraz rozwój kariery młodych naukowców; a także zaangażowanie w działalność opozycji antykomunistycznej – mówił podczas uroczystości rektor UJ prof. Jacek Popiel.

– Profesor Andrzej Słomiński jest wybitnym naukowcem i lekarzem patologiem, uznanym autorytetem w swojej dziedzinie, wytyczającym nowe kierunki i nowe perspektywy badawcze. Jego dorobek publikacyjny jest imponujący. Wystarczy wspomnieć, iż opublikował 464 prace oryginalne i przeglądowe. Były one cytowane ponad 27 tysięcy razy, indeks Hirscha wynosi 91 – podkreśliła prof. Bożena Romanowska-Dixon z Wydziału Lekarskiego UJ CM w wygłaszanej laudacji, w której streściła dokonania naukowe i dydaktyczne prof. Słomińskiego. – Przebywając na emigracji, profesor Andrzej Słomiński zawsze znajdował czas, by wspomagać koleżanki i kolegów, zarówno na odległość, jak i w czasie ich pobytów w Stanach Zjednoczonych. Utrzymywał ciągły kontakt z kolegami z Gdańska, Torunia oraz z Krakowa. Zapraszał do przyjazdów do USA i nieustannie zachęcał do publikowania. Jego działalność na rzecz środowiska naukowego, zaangażowanie w szkolenie młodej kadry, funkcje pełnione z wyboru w różnych gremiach naukowych oraz dokonania w obszarze światowej nauki są warte najwyższego podziwu – dodała laudatorka.

W krótkim wystąpieniu prof. Słomiński podziękował za przyznanie mu tytułu doktora honoris causa, podkreślając, że stanowi on dla niego wielkie wyróżnienie. Wyraził także nadzieję, że trwająca od wielu lat współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim będzie nadal z powodzeniem kontyuowana.


Profesor Andrzej Tadeusz Słomiński – urodzony w 1954 w Gdańsku, absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej (1979), gdzie uzyskał też tytuł doktora nauk medycznych (1983). Zaangażowany w działania opozycyjne (RN, KOR, ROPCzIO, współzałożyciel SKS w Gdańsku i współzałożyciel RMP), w skutek czego został zmuszony do wyjazdu z kraju w 1984.

Od stycznia 1985 przebywa na emigracji w USA, gdzie pracuje i rozwija swoją karierę naukową. W 1993 nostryfikował dyplom lekarza, a w 1997 uzyskał uprawnienia lekarza specjalisty w anatomopatologii i dermatopatologii. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku profesor A. T. Słomiński pracował w wielu prestiżowych amerykańskich ośrodkach i uczelniach medycznych takich jak: Wydział Dermatologii, Yale University w New Haven (1985–1989), Toolan Institute for Cancer Research w Bennington (1989–1990), Albany Medical College (1990–1997), Zakład Patologii w Loyola University Medical Center w Maywood (1997–2000). Od 2000 do 2015 r. był także profesorem patologii, a od 2011 r. profesorem chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Tennessee w Memphis. Od roku 2015 jest natomiast profesorem patologii i dermatologii w Uniwersytecie Alabama w Birmingham.

Prof. Andrzej T. Słomiński jest członkiem wielu organizacji naukowych: American Society of Dermatopathology, Society for Melanoma Research, PanAmerican Society for Pigment Cell Research, Society of Investigative Dermatology, World Academy of Science oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też członkiem zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Experimental Dermatology”, „Journal of Pineal Research”, „Experimental Dermatology”, „Melanoma Management”, „International Journal of Molecular Sciences”, „International Journal of Oncology”, „Polish Journal of Pathology”, „Scientific Reports”, „Anticancer Research”, „Cancer Diagnosis & Prognosis”, „Translational Oncology”, „Molecules”, „Medicina”.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, prof. Andrzej Tadeusz Słomiński otrzymał w 2009 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku Krzyż Wolności i Solidarności.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Muzeum UJ wkrótce skończy 60 lat i zapowiada huczny jubileusz

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Opłatek środowiska akademickiego Krakowa [ZDJĘCIA]

Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Koncert jubileuszowy Chórów Akademickich UJ

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Pracownicy UJ uhonorowani z okazji Święta Edukacji Narodowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron