Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książka literaturoznawcy z UJ nowością w serii Monografie FNP

Książka literaturoznawcy z UJ nowością w serii Monografie FNP

Książka Kacpra Kutrzeby "Kalekująca nowoczesność a literatura. Dialektyczne przygody u zarania polskiej modernizacji" to nowa pozycja, która ukazała się w serii wydawniczej Monografie FNP - prestiżowym cyklu oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.


Celem studium jest wykorzystanie analizy literatury powstającej w czasach wielkich przemian pierwszej połowy XIX wieku do tego, by inaczej spojrzeć na początki polskiej nowoczesności i zdać relację z jej specyfiki wynikającej z półperyferyjnej modernizacji stojącej u jej genezy.

"Podporządkowana pozycja w ramach systemu-świata skutkuje tym, że modernizacja półperyferiów już od swojego punktu wyjścia wpada w inną trajektorię rozwoju niż ta znana z krajów centrum. Jako że modernizacja jest warunkiem możliwości oraz motorem nowoczesności jako szerokiej formacji kulturowo-społecznej, to nie inaczej sytuacja wygląda w sferze dyskursywnych zmagań z artykulacją nowej epoki. W literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku odnajdujemy żywiołową dialektykę radykalnych idei nowoczesnego przełomu i idei będących anachronicznym trwaniem przedkrytycznej formacji myślowej" - czytamy w komunikacie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

"Kalekująca nowoczesność" to właśnie nowoczesność, która mimo swoich obiektywnych ograniczeń - takich jak brak odpowiedniej bazy społecznej, ugruntowanych pojęć albo rozwiniętej samowiedzy - odważnie podejmuje próby zmierzenia się z wyzwaniami swojej epoki, mimo że z konieczności nierzadko w tych próbach błądzi i sięga po protezy ideologiczne bądź anachroniczne dyskursy. Zaproponowana w książce interpretacja twórczości polskich romantyków ukazuje ich jako świadków turbulentnych narodzin polskiej nowoczesności, a ich dzieła jako swoiste pole doświadczalne, gdzie są testowane różne sposoby myślowego odniesienia do specyficznej nowoczesności przypadającej w udziale półperyferiom. Początek nowoczesności w Polsce to traumatyczne narodziny z wszystkimi ich problemami, a nie spóźnione powtórzenie drogi znanej z centrum dziejów.

Kacper Kutrzeba jest literaturoznawcą i antropologiem literatury, doktorem nauk humanistycznych. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się teoriami nowoczesności, problematyką peryferyjnej modernizacji, literaturą romantyzmu oraz filozofią niemiecką. W badaniach naukowych łączy perspektywę literaturoznawczą i filozoficzną, sięgając także do teorii społecznych. Prowadzi zajęcia poświęcone etnologii literatury oraz filozofii kultury.

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM
Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM
Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim
Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim
UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym
UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym
Widać już wiosnę w Ogrodzie Botanicznym UJ [ZDJĘCIA]
Widać już wiosnę w Ogrodzie Botanicznym UJ [ZDJĘCIA]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron