Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci UJ bezkonkurencyjni w naborze na aplikacje prawnicze

Absolwenci UJ bezkonkurencyjni w naborze na aplikacje prawnicze

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali najlepsze wyniki podczas ubiegłorocznych egzaminów na aplikacje, które odbyły się 24 września 2022 roku. Ten sukces osiągają nieprzerwanie od 2006 roku.

 


Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną organizowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2006 roku, a na aplikację komorniczą - od roku 2008. Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską przygotowywane i przeprowadzane są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Od roku 2006 r. do egzaminów na wszystkie aplikacje samorządowe przystąpiło łącznie ponad 154 tys. osób, spośród których wynik pozytywny otrzymało 72 tys. (46,6 proc.).

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, egzaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

W 2022 roku do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 5806 osób z 51 polskich uczelni (23 publicznych i 28 niepublicznych) oraz 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 2550 osób, czyli 44 proc. kandydatów. Spośród 6 082 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2022 roku do tych egzaminów przystąpiło 2 686 osób - czyli ok. 40 proc.

Od 2008 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości sporządzana jest szczegółowa analiza wyników oraz profilu kandydatów na aplikacje. Wyniki co roku prezentowane są na konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa oraz z władzami samorządów prawniczych. Wnioski są przedmiotem dyskusji z przedstawicieli tych środowisk. Choć z powodu pandemii w 2020 i 2021 r. konferencja nie mogła zostać zorganizowana, wyniki analizy egzaminów były udostępniane na stronie internetowej resortu sprawiedliwości.

Na tegorocznej konferencji, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, przedstawiono m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów na aplikacje oraz porównanie wyników uzyskanych przez absolwentów poszczególnych uczelni.

Najlepsze rezultaty spośród największych uczelni osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 67,7 proc. kandydatów. Tuż za nimi byli absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (55 proc. ), absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (52,9 proc.) i Uniwersytetu Warszawskiego (51 proc.).

W przypadku absolwentów 2022 r. najlepsze wyniki osiągnęli również absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (82,6 proc.), absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (72,2 proc.), Uniwersytetu Śląskiego (66,3 proc.) i Uniwersytetu Gdańskiego (66,1 proc.).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizą wyników egzaminów wstępnych na aplikacje przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Polecamy również
<span lang="en">European Endometriosis Masterclass</span> w Szpitalu Uniwersyteckim
European Endometriosis Masterclass w Szpitalu Uniwersyteckim
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Mózg jest jeszcze bardziej plastyczny
Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz
Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron