Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Krzysztofa Królasa

Odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Krzysztofa Królasa

W 1973 roku Krzysztof Królas obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską, zatytułowaną "Wewnętrzne pole magnetyczne działające na jądra atomów domieszkowych w metalach ferromagnetycznych". Po 50 latach od tego wydarzenia, 26 czerwca w auli Collegium Maius odbyło się posiedzenie Senatu UJ, podczas którego uroczyście odnowiono doktorat tego wybitnego fizyka. Zaszczytu tego może dostąpić doktor UJ, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa.

Jak zaznaczono w dyplomie, profesor Królas otrzymał to wyróżnienie w szczególności za znaczący wkład w badania oddziaływań nadsubtelnych w domieszkowanych stopach metali i materiałach o nietrywialnym magnetyzmie oraz zbudowanie w tym celu w Instytucie Fizyki UJ laboratorium badawczego zaburzonych korelacji kierunkowych promieniowania gamma. Doceniono także jego rozliczne działania na rzecz systemowych zmian w zarządzaniu finansami i  wykreowaniu nowej polityki personalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego o ogólnopolskim oddziaływaniu, a także niestrudzone i uwieńczone sukcesem starania na rzecz zbudowania pierwszego polskiego źródła promieniowania synchrotronowego – Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris" - obecnie największej i najnowocześniejszej w kraju infrastruktury badawczej.  

Sylwetkę prof. Krzysztofa Królasa przedstawił w laudacji prof. Marek Szymoński, który zauważył, że tematyka naukowa pracy doktorskiej nadała wyraźny kierunek dalszej pracy badawczej naukowca, która koncentrowała się na  badaniach oddziaływań nadsubtelnych w domieszkowanych stopach metali i materiałach o specyficznym magnetyzmie. Początkowo badania te prowadził w laboratorium w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie , a później już w samodzielnie zbudowanej w Instytucie Fizyki UJ pracowni zaburzonych korelacji kierunkowych promieniowania gamma.

Laudator podkreślił, że profesor Królas jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych i wielu publikacji w materiałach konferencyjnych. Jest też współautorem książki zatytułowanej „Wszędzie fizyka”.

Wyniki prac prof. Królasa były drukowane w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, co więcej - publikacje jego autorstwa są cytowane do dnia dzisiejszego (artykuły zamieszczone w "Journal of Physics: Condensed Matter" (2001 r.) i w "Physical Review Letters" (2002 r.) cytowano łącznie już ponad 250 razy).

Wiele z prac profesora Królasa powstało w szerokiej współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, w tym ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie spędził 3 lata, z Centrum Spektrometrii Jądrowej i Masowej w Orsay, czy też z Instytutem Fizyki na Uniwersytecie w Getyndze.

Prof. Szymoński przypomniał, że profesor Królas ma szczególne zasługi dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił bowiem liczne funkcje administracyjno-organizacyjne zarówno na macierzystym Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, jak i w komisjach oraz  administracji centralnej Uniwersytetu. Odgrywał istotną rolę we wdrażaniu wprowadzanej podczas kadencji rektora prof. Aleksandra Koja decentralizacji finansów uczelni. W latach 1999 -2002 prof. Królas był prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej i pracował nad reformą polityki zatrudnienia i awansów akademickich. Model uniwersyteckiej kariery naukowej opracowany przez prof. Królasa obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim do dnia dzisiejszego i  miał znaczny wpływ na rozwiązania przyjęte w tym czasie na innych polskich uczelniach.

- Prawdziwym "dziełem życia" profesora Królasa były wieloletnie i co najważniejsze, uwieńczone sukcesem starania na rzecz zbudowania pierwszego polskiego źródła promieniowania synchrotronowego, obecnie największej i najnowocześniejszej w kraju infrastruktury badawczej, w postaci Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dużej mierze, to dzięki jego aktywnej działalności, pozyskane zostały w roku 2010 środki finansowe z funduszy unijnych na budowę tego urządzenia – mówił prof. Marek Szymoński.

Prof. Królas w swoim wystąpieniu przedstawił okoliczności towarzyszące powstawaniu jego pracy doktorskiej i konsekwencje naukowe tego doktoratu.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Upamiętnienie 40. rocznicy śmierci Karola Estreichera młodszego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron