Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytety z Krakowa i Poznania łączą siły we wspólnej sprawie

Uniwersytety z Krakowa i Poznania łączą siły we wspólnej sprawie

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS już wkrótce będzie miejscem realizacji wspólnego projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W budowanej hali jedynego w Polsce synchrotronu stanie linia eksperymentalna umożliwiająca badania nad wirusami, nośnikami leków i szczepionek oraz nanomateriałami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach grantu inwestycyjnego "Budowa linii pomiarowej do badań z użyciem małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego" podjęło decyzję o przyznaniu finansowana na budowę nowej linii badawczej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (NCPS SOLARIS), działającym ramach struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to pierwsza w Polsce i Europie Środowo-Wschodniej linia dedykowana badaniom cząsteczek biologicznych, polimerów i ich kompozytów, wirusów, nośników leków i nanomateriałów. Jej powstanie możliwe będzie dzięki współdziałaniu naukowców z dwóch wiodących polskich środowisk akademickich - Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektorzy tych uczelni wyższych spotkali się 13 lipca w NCPS SOLARIS, aby omówić przestrzenie współpracy, plany rozwoju nowych technik eksperymentalnych i zapoznać się ze specyfiką współdzielonych ośrodków badawczych, takich jak SOLARIS.

- Wytrwałość naukowców z naszych uczelni w dążeniu do osiągnięcia sukcesu wspólnego projektu jest doskonałym przykładem wzorowych relacji dwóch potężnych ośrodków akademickich w Polsce. Wyrażam wielką radość, że po tak wielu miesiącach perturbacji związanych z uzyskaniem ministerialnej aprobaty, udało się otrzymać zgodę na realizację tego projektu. Życzę nam wszystkim, abyśmy za 3 lata mieli okazję spotkać się tutaj i wspólnie otworzyć nową linię badawczą, która umożliwi nam przełomowe odkrycia - mówił prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

- Nauka ma zawsze dwa wymiary: teraźniejszy - lokalny, ale też globalny. Takie przedsięwzięcia, jak wspólny projekt linii badawczej, przenoszą nas na ten wyższy wymiar nauki. Jestem głęboko przekonana o tym, że nauka globalna nie udaje się bez współpracy. Nasze dwie uczelnie pokazują, że taka właśnie kooperacja od wielu lat przynosi znakomite efekty - dodała prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM.

Autorami projektu, w wyniku którego powstanie nowa linia eksperymentalna, był zespół naukowców składający się ze specjalistów Zakładu Fizyki Biomedycznej, Instytutu Fizyki UAM oraz NCPS SOLARIS, Uniwersytetu Jagiellońskiego, działający pod kierownictwem prof. Macieja Kozaka.

- Centrum SOLARIS stanowi dowód na to, że środowisko naukowe potrafi współdzielić infrastrukturę badawczą i efektywnie konsolidować potencjał wielu ośrodków akademickich. Niezmiernie cieszy nas fakt, że to właśnie SOLARIS staje się żywym centrum współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mówił podczas spotkania dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ, p.o. dyrektor NCPS SOLARIS.

Budowa nowej linii badawczej potrwa około 3 lata i składać się będzie z szeregu etapów: montażu urządzeń we front-endzie, konstrukcji optyki oraz instalacji stacji końcowej. Pierwsi naukowcy prowadzący swoje eksperymenty powinni pojawić się w NCPS SOLARIS już w drugiej połowie 2026 roku.

Centrum SOLARIS jest pierwszym w Polsce i dotychczas jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium oferującym możliwość wykonywania badań z użyciem promieniowania synchrotronowego. Podstawowym celem działania ośrodka jest projektowanie, tworzenie i udostępnianie infrastruktury badawczej krajowemu i zagranicznemu środowisku naukowemu. Instrumentarium Centrum służy badaniom podstawowym i materiałowym m.in. w obszarach katalizy, inżynierii biomedycznej, nanomateriałów, farmakologii, geologii czy archeologii. Pozyskane wyniki leżą u podstaw nowych odkryć w wielu dziedzinach.

Eksperymenty prowadzone na synchrotronach dały początek żarówkom LED oraz ekranom nowoczesnych telewizorów i smartfonów. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana przy projektowaniu wydajniejszych urządzeń elektronicznych, np. procesorów komputerowych i pojemnych nośników danych. Również materiały wykorzystywane do produkcji ogniw słonecznych od lat są przedmiotem eksperymentów w ośrodkach takich jak SOLARIS. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Natomiast badania budowy białek i cząsteczek biologicznych, realizowane przy użyciu dostępnych w NCPS technik kriomikroskopii elektronowej, pomagają opracować nowe leki i lepiej poznawać skomplikowane procesy życiowe.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Na cmentarzu Rakowickim pożegnano Jana A.P. Kaczmarka

Na cmentarzu Rakowickim pożegnano Jana A.P. Kaczmarka

Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron