Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

Światowy Kongres Kopernikański przynosi dalsze owoce naukowe

12 września na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła się ostatnia część Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbywa się w 550. rocznicę urodzin światowej sławy astronoma. Jednym z jego współorganizatorów jest Uniwersytet Jagielloński. Podczas inauguracji kolejnej toruńskiej części wydarzenia podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich.

– Światowy Kongres Kopernikański zatoczył koło, wracając do miejsca, w którym rozpoczął się 19 lutego 2023 r. Nasza kongresowa planeta krążyła przez 210 dni wokół gwiazdy Mikołaja Kopernika, jego życia, dzieła i czasów – mówił podczas otwarcia obrad w Toruniu rektor UMK. prof. Andrzej Sokala. Przybliżył również bogaty program toruńskiej odsłony ŚKK, na której trzon naukowy składa się sześć sekcji tematycznych: historii astronomii, historii medycyny, kulturoznawcza, lekarska, młodzieżowa i nauczycielska. Towarzyszyć im będą liczne wydarzenia: wystawy, koncerty, debaty oraz zjazdy i spotkania.

Światowy Kongres Kopernikański zorganizowały trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Po toruńskiej inauguracji, która miała miejsce w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, Kongres przeniósł się do Krakowa, gdzie spotkali się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W czerwcu w Olsztynie rozmawiano o biografii słynnego astronoma: jego życiu, edukacji oraz działalności społecznej na Warmii, a także o zabytkach, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

Współpraca nawiązana podczas przygotowywania Kongresu będzie miała swoją kontynuację. 12 września podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. Sygnowali go rektorzy trzech uczelni organizujących ŚKK: prof. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jak zapisano w dokumencie, "dotychczasowe prace i dyskusje ukazują, że badania kopernikańskie nie zostały wyczerpane, a postać astronoma i jego dokonania wciąż ożywiają umysły badaczy z całego świata". Centrum będzie służyło zatem dalszemu rozwojowi badań kopernikańskich oraz pogłębianiu i poszerzaniu kontaktów, również międzynarodowych, które zostały nawiązane dzięki Kongresowi.

- Przełamanie schematu samodzielnej pracy na rzecz współdziałania często przynosi bardzo dobre efekty. Sukces Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który miał sens tylko przy zaangażowaniu naszych trzech uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk, pokazuje, że dzisiejsze badania naukowe oraz ich popularyzacja powinny się odbywać jako wspólna inicjatywa – podkreślił rektor UJ prof. Jacek Popiel.

- Bardzo się cieszę, że po Kongresie pozostaje coś wymiernego. Porozumienie, które dzisiaj podpisujemy, zapowiada powstanie czegoś, co będzie żyło i krzewiło idee oraz wartości, które są dla nas ważne - mówił prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym akcentem inauguracji była sesja plenarna, w czasie której ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład o "Koperniku jako relatywiście", a prof. Andrzej Udalski opowiedział o "Astronomii polskiej w ostatnich dekadach", nawiązując do świętowanej w 2023 roku setnej rocznicy powołania do życia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

źródło: UMK w Toruniu, portal.umk.pl.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Aleksander Brückner – sylwetka uczonego

Aleksander Brückner – sylwetka uczonego

Maturzyści poszukują najlepszej ścieżki dalszego kształcenia

Maturzyści poszukują najlepszej ścieżki dalszego kształcenia

Poloniści z całego świata spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Poloniści z całego świata spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Mała rybka, duże pole do badań naukowych

Mała rybka, duże pole do badań naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron