Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cztery żywioły w Auditorium Maximum UJ

Cztery żywioły w <span lang="la">Auditorium Maximum</span> UJ

Neutralność klimatyczna, zrównoważony rozwój, ślad węglowy, bioróżnorodność, gospodarka obiegu zamkniętego – to zagadnienia, które zdominowały naukowe wystąpienia i dyskusje, które toczyły się podczas konferencji ekologicznej "E-Know – 4 żywioły – Człowiek 2050". Wydarzenie skierowane było do szeroko pojętego środowiska akademickiego, ale szczególne cenna była liczna obecność uczniów szkół ponadpodstawowych.

Po raz drugi Uniwersytet Jagielloński, jako instytucja powołana do tego, aby edukować i propagować wiedzę, zaangażował się wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej w organizację przedsięwzięcia promującego ekologię. Po zeszłorocznym Eco Kongresie, w Auditorium Maximum odbyła się ponownie konferencja, która nacisk położyła na znaczenie zdobywania i propagowania wiedzy o ekologii. Symbolicznym obrazem, który został wybrany jako przewodnie hasło konferencji i temat towarzyszącej jej instalacji, były woda, powietrze, ziemia i ogień - cztery żywioły, które determinują ludzką egzystencję na Ziemi i bezpośrednio wpływają na kondycję człowieka, jako zależnego od nich elementu przyrody.

Otwierający konferencję prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, podkreślał kardynalne znaczenie zagadnień ekologicznych we współczesnym świecie, który według wielu naukowców wszedł obecnie w nową epokę antropocenu, czyli okres geologiczny w dziejach naszej planety, kiedy zmiany powodowane nie są czynnikami naturalnymi, tylko wynikają z działalności człowieka

- Istotne jest, aby w swojej ocenie tych procesów nie opierać się na przekonaniach i płytkiej wiedzy czerpanej z przekazów medialnych, ale oprzeć ją na poważnej wiedzy  naukowej. Znaleźliście się Państwo właśnie w takim miejscu, gdzie tej wiedzy możecie zaczerpnąć. UJ i AGH są uczelniami, które w swoich działaniach naukowych próbują zrozumieć przemiany, które następują we współczesnym świecie – mówił prof. Kuśtrowski. Podkreślał, że procesy stojące za zmianami klimatycznymi wymagają zaangażowania nie tylko ze strony nauk przyrodniczych, ale także nauk społecznych, bowiem w zrozumieniu wyzwań pomóc może socjologia, psychologia, prawo. Chodzi przed wszystkim o solidne zrozumienie wszystkich zjawisk i czynników.

Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej, zwracała uwagę, że ochrona klimatu, nawet w skali miasta, wymaga podejmowania działań w różnych obszarach – zagospodarowania zieleni, transportu publicznego, gospodarowania odpadami, pozyskiwania energii.

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, która to sieć jest wspólnym przedsięwzięciem agend ONZ, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i administracji państwowej, zauważył, że 20-procentowe obcięcie światowych wydatków na zbrojenia zapewniłoby sfinansowanie rewolucji klimatycznej w przemyśle, której koszt szacowany jest na 380 mld dolarów rocznie. Apelował o zaangażowanie w działania, które każdy z nas może podjąć niezależnie od ustaleń polityków, wśród których najważniejsze są nieustanne samokształcenie i  walka z własnym "prywatnym lenistwem". Podkreślił, że zdobywanie mądrości i wiedzy wymaga wysiłku, ale pomoże nam odeprzeć argumenty "siewców głupoty".

Gościem specjalnym konferencji był Jasiek Mela – podróżnik i działacz społeczny, który w wieku 13 lat uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił rękę i nogę. Mimo to, w 2004 roku wraz z Markiem Kamińskim zdobył Biegun Północny. Z perspektywy odbytych w ciągu ostatnich prawie 20 lat podróży, przekonywał, że zmiany klimatyczne, zachodzące szczególnie w Arktyce, widoczne są gołym okiem i nie są jedynie medialnymi doniesieniami. Jednocześnie apelował, aby nie popadać w apatię i zniechęcenie, ale starać się zmieniać to, co nam nie pasuje.

– Odpowiadamy także za to, czego nie robimy – mówił podróżnik, akcentując że działanie daje nam poczucie sprawczości i świadczy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni.

Podczas konferencji odbył się także, zorganizowany szczególnie z myślą o młodzieży, Krakowski Test Wiedzy o Klimacie, do którego pytania ułożyło Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej.

Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który sam dostał do wypełnienia arkusz egzaminacyjny, podkreślał, że obecnie to właśnie dobrze wyedukowana młodzież powinna pełnić rolę ambasadorów troski o klimat, a jej zaangażowanie przyczyni się do zmiany wzorców zachowań, stanowiąc inspirację dla reszty społeczeństwa.

Test składał się z 40 pytań, a na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 40 minut. Nagrodą dla trzech osób z  najlepszymi wynikami były laptopy. Okazało się, że aż pięcioro uczestników uzyskało jednakowy wynik, dlatego konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Ostatecznie laureatami konkursu zostali uczniowie XIII LO w Krakowie: Amelia Strużyńska, Karolina Badlik i Filip Krawczyk.

W holu Auditorium Maximum eksponowana była wykonana z materiałów pochodzących z recyclingu instalacja prezentująca cztery żywioły i informująca jak w perspektywie zmian klimatu zmieniają się także zasoby Ziemi. Zobaczyć można było tez samolot napędzany energią słoneczną, skonstruowany przez studentów AGH, urządzenie wykorzystujące technologię nanokapsułkowania do wzbogacania makaronów oraz tzw. mobilne płuca, czyli przygotowaną przez Krakowski Alarm Smogowy instalację pokazującą stopień zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Można było także wziąć udział w warsztatach Life Plan Academy Fundacji Marka Kamińskiego.

Partnerami, którzy wsparli organizację konferencji byli: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, RCE Polska Południowa (Regionalne Centra Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju), Carbon Footprint Foundation, Krakowski i Polski Alarm Smogowy, Fundacja Marka Kamińskiego, Krakowski Holding Komunalny i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron