Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Władze czterech polskich uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego apelują do polskiego rządu o kontynuację działań mających na celu zainicjowanie rządowego programu finasowania w celu stworzenia przemysłu magazynowania energii opartego na technologii elektrochemicznych ogniw jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw sodowo-jonowych.

Zbudowanie w Polsce fabryki akumulatorów, która funkcjonowałaby w oparciu o zabezpieczone surowcowo technologie i procesy opracowane na polskich uczelniach, jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zachowania konkurencyjności gospodarki.

Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), jak i polskie środowisko naukowe są zgodne co do tego, że, efektywne korzystanie z energii odnawialnej (OZE) wymaga jej magazynowania w ogniwach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych staje się więc kluczowym elementem zachodzącej transformacji energetycznej i należy oprzeć je na własnych zasobach surowcowych i własnych technologiach. Sytuacja geopolityczna na rynku surowców energetycznych i krytycznych komponentów wymaga zbudowania polskiego przemysłu magazynowania energii w systemach jonowych, opartych na zabezpieczonym łańcuchu dostaw od krajowych dostawców, przy udziale polskiej nauki. Polskie uczelnie dysponują zabezpieczonymi patentowo technologiami dla wszystkich komponentów ogniwa.

Dlatego w maju 2023 roku podpisany został list intencyjny "O współpracy na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw sodowo-jonowych przeznaczonych do elektrochemicznego magazynowania energii", którego sygnatariuszami są wymienione cztery uczelnie, MKiŚ oraz ORLEN SA, Grupa Azoty SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Polska Grupa Energetyczna SA.

W ramach podjętych dotychczas działań opracowano założenia projektu, harmonogram oraz budżet rzeczowo-finansowy. Jednak podczas prób zdobycia środków na realizację przedsięwzięcia, okazało się, że projekt wykracza poza możliwości finansowe podpisanych pod listem instytucji, nie wpisuje się w obecne programy finansowania i tym samym wymaga wsparcia systemowego polskiego rządu.

Stąd wynika obecny apel, w którym podkreślone zostało, że polską racją stanu jest stworzenie programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartej na technologii ogniw jonowych. Przedstawiciele uczelni deklarują jednocześnie gotowość do przedstawienia aktualnego stanu przedsięwzięcia i jego dalszych perspektyw.

Polecamy również
UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron