Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński protestuje przeciwko budowie Trasy Pychowickiej

Uniwersytet Jagielloński protestuje przeciwko budowie Trasy Pychowickiej

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził stanowczy protest przeciwko budowie Trasy Pychowickiej (węzeł "Ruczaj") według wariantu 6. na terenach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Inwestycja "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł 'Ofiar Katynia', węzeł 'Ruczaj')" jest fragmentem trzeciej obwodnicy Krakowa, łączącym ul. Armii Krajowej z Trasą Łagiewnicką.


Jak podkreślili autorzy przyjętej dziś uchwały, przebieg trasy ustalony według planu sytuacyjnego dla wariantu 6. w istotny sposób narusza interesy Uniwersytetu Jagiellońskiego, niosąc wiele zagrożeń, w tym m.in. pozbawienie prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni niespełna 9 ha, generowanie intensywnego ruchu drogowego przez teren kampusu, którego układ drogowy aktualnie jest bardzo obciążony oraz korzystania w 50 proc. powierzchni z jedynego parkingu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy jednoczesnym braku możliwości utworzenia alternatywnych miejsc parkingowych ze względu na warunki terenowe oraz formalne związane z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa Trasy Pychowickiej jest też zagrożeniem dla rozwoju infrastruktury Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w tym planów inwestycyjnych (budowa akademika oraz obiektów sportowych). W uchwale napisano również, że jej powstanie zakłóci prowadzoną w budynkach kampusu działalność badawczą i pracę urządzeń na skutek oddziaływania ruchu drogowego.

"Kierując się potrzebą zapewnienia integralności i funkcjonalności infrastruktury Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym mając na względzie plany inwestycyjne, społeczność akademicka Uniwersytetu nie może pozostać bierna wobec budowy Trasy Pychowickiej (węzeł „Ruczaj”) w zaproponowanym wariancie" - czytamy w uchwale Senatu UJ.

Liczące ponad 7 km trasy Pychowicka i Zwierzyniecka stanowić mają zachodni element trzeciej obwodnicy Krakowa, łącząc powstałą już Trasę Łagiewnicką z ul. Armii Krajowej. W ramach przyjętego wariantu, większość obu tras przebiegać będzie w tunelach. Trasa Pychowicka rozpocznie się na skrzyżowaniu ulicy Grota-Roweckiego i Rostworowskiego. Pojazdy pokonają rzekę Wisłę pod ziemią. W miejscu przecięcia nowej arterii z ul. Ks. Józefa przewidziano węzeł drogowy i komunikacyjny. W tym miejscu znajdować się będzie dworzec przesiadkowy tramwajowo-autobusowy. Następnie droga już jako Trasa Zwierzyniecka ponownie będzie przebiegać w tunelu pod wzgórzem św. Bronisławy dotrze w rejon przystanku kolejowego Kraków Bronowice na ul. Armii Krajowej.


Planowany przebieg Trasy Pychowickiej przez tereny Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

Polecamy również
UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron