Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta ambasador Filipin na UJ

Wizyta ambasador Filipin na UJ

27 lutego w Collegium Novum odbyło się spotkanie ambasador Republiki Filipin Leah M. Basinang-Ruiz z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jackiem Popielem. W spotkaniu wzięły udział również attaché ds. kultury ambasady Filipin Chloe O. Silverio oraz prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec.Prof. Dorota Malec wskazała, że w Uniwersytecie Jagiellońskim kształci się obecnie kilkoro studentów z Filipin – większość z nich podjęła studia w jednostkach cieszących się zwykle dużym zainteresowaniem wśród obcokrajowców (Wydział Prawa i Administracji UJ, Collegium Medicum UJ), jednak jeden z nich dokonał nieoczywistego wyboru – związał się bowiem z Wydziałem Polonistyki UJ. Nawiązując do tego ostatniego, prof. Jacek Popiel wyraził przekonanie, że wspomniany student może potencjalnie stać się w swojej ojczyźnie pierwszym "ambasadorem" studiów polonistycznych, które w wielu innych krajach Azji rozwijają się od dawna z dużą intensywnością.

Ambasador Leah M. Basinang-Ruiz podkreśliła, że Filipiny dążą do intensyfikacji swojej współpracy ze stroną polską, czyniąc starania na rzecz jej stałego umacniania, nie tylko w aspekcie ekonomicznym czy militarnym, ale również naukowym i artystyczno-kulturalnym. Dlatego też od jakiegoś czasu podróżuje po całej Polsce, zacieśniając polsko-filipińskie stosunki dyplomatyczne. Zauważyła zarazem, że programy wymiany studentów i pracowników naukowych sprzyjają twórczej wymianie idei – zachęcają bowiem m.in. do spoglądania na znane już problemy z innej perspektywy.

Ambasador zwróciła również uwagę, że jej zdaniem zadaniem rządzących, ale także akademików, jest nie tylko reagowanie na mniej lub bardziej odległe zagrożenia (poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu tzw. zrównoważonego rozwoju czy poszukiwanie narzędzi pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym), lecz również przewidywanie niebezpiecznych zjawisk, które pozostają słabo rozpoznane i mogą dopiero nadejść. Nauka odgrywa niewątpliwie w tym obszarze kluczową rolę.

Kolejną częścią wizyty było spotkanie ambasador ze studiującymi w UJ osobami pochodzenia filipińskiego, które odbyło się w Sali Senackiej. Uczestniczyli w nim studenci ze Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Polonistyki oraz Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju. Następnie goście z ambasady udali się na krótkie zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius, podczas którego towarzyszył im dr hab. Franciszek Czech z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron