Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekolożka z UJ powołana do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Ekolożka z UJ powołana do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała w środę 20 marca nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP), która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska. To m.in. naukowcy, przyrodnicy, botanicy i leśnicy. W tym gronie znalazła się przedstawicielka społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Do zadań PROP należy w szczególności ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody, opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody oraz ocena realizacji programu ochrony i równoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Rada opiniuje także projekty aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody, przedstawia wnioski i opinie w sprawach ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody.

Jak poinformował resort klimatu, powołania do PROP otrzymało 40 osób. To naukowcy, przyrodnicy, botanicy, leśnicy itd. Nominację otrzymał również były minister środowiska prof. Maciej Nowicki, który wystąpił w imieniu nowo mianowanych członków PROP.

- Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, będziemy stanowili odtąd grupę przyjaciół. Przyjaciół, którzy walczą o ochronę przyrody w naszej ojczyźnie. Przez tysiące lat to człowiek walczył z przyrodą o swoje miejsce na Ziemi, lecz jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, kiedy to się zmieniło i naukowcy nazywają ten czas nową epoką w historii Ziemi, epoką antropocenu. I teraz to człowiek musi chronić przyrodę przed dewastacją wynikającą z chęci zysku, z głupoty, z niewiedzy. I to człowiek, który nadal stara się niszczyć tę przyrodę, ma obowiązek ją chronić, bo tylko on, jako jedyny byt na tej ziemi, jest w stanie uchronić to, co w tej przyrodzie zostało do uchronienia, całe jej piękno - powiedział i dodał, że w jego ocenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska powinno nazywać się Ministerstwem Ochrony Klimatu i Środowiska.

Decyzją resortu klimatu powołanie do PROP otrzymała dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk o Środowisku UJ. W 2000 roku obroniła pracę doktorską "Akumulacja metali toksycznych i jej skutki demograficzne u drapieżnych bezkręgowców", a w 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Interesuje się ekologią ewolucyjną i fizjologiczną bezkręgowców, symbiozą pomiędzy różnymi gatunkami bezkręgowców, a także pomiędzy bezkręgowcami i bakteriami, gatunkami inwazyjnymi oraz ochroną biologiczną. Jest współautorką publikacji dotyczących ekologii bezkręgowców lądowych, z czego część dotyczy ekotoksykologii, upraw GMO oraz biologicznej ochrony upraw. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz ruchami oddolnymi. Współtworzyła portal popularnonaukowy Nauka dla Przyrody.

Członkami PROP zostali: prof. Krzysztof Anusz (SGGW), Tomasz Chodkiewicz (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Muzeum i instytut Zoologii PAN), dr hab. Przemysław Chylarecki (Muzeum i instytut Zoologii PAN), dr Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański), dr Andrzej Czech (doktor nauk biologicznych UJ, reprezentujący EcoFrontiers Ranch,) prof. Robert Czerniawski (Uniwersytet Szczeciński), dr Jacek Engel (Fundacja Greenmind), prof. Maciej Gąbka (UAM), prof. Jerzy Gutowski (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr hab. Adam Habud, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr hab. Ewa Jabłońska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogdan Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski, Lasy Państwowe), dr Andrzej Kepel (PTOP Salamandra), dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), prof. Rafał Kowalczyk (Instytut Biologii Ssaków PAN), dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Anna Kujawa (Polskie Towarzystwo Botaniczne), dr Robert Maślak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Maciej Nowicki (minister środowiska w latach 2007-2010), prof. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN), dr Jerzy Parusel (emerytowany dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska), dr Alicja Pawelec-Olesińska (WWF Polska), Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników), dr Iwona Pawliczka vel Pawlik (Uniwersytet Gdański), dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"), dr hab. Aleksander Rachwald, prof. UR (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr Andrzej Raj (dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego), dr hab. Nuria Selva, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Beata Sielewicz (RDOŚ Lublin), dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN), prof. Krzysztof Spalik (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW (Instytut Rozwoju Miast i Regionów), prof. Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Radosław Ślusarczyk (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanografii PAN), dr hab. Joanna Ziomek, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza), prof. Marcin Zych (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Michał Żmihorski, prof. IBS PAN (Instytut Biologii Ssaków PAN).


Nowo powołani członkowie PROP / fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron