Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia za znaczące osiągnięcia dla kilkudziesięciu studentów UJ

Stypendia za znaczące osiągnięcia dla kilkudziesięciu studentów UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Szef resortu Dariusz Wieczorek przyznał granty 386 żakom. W gronie laureatów jest 37 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. złotych.


Jak przekazał resort nauki, rektorzy uczelni nadzorowanych przez MNiSW przedstawili 1068 wniosków o przyznanie stypendium na bieżący rok akademicki. Do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych kandydatów został powołany zespół doradczy, w składzie którego znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

"Przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów. Zespół ustalił również, że w przypadku rekomendowania w danej dyscyplinie naukowej mniej niż 18 stypendiów może być zastosowany dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Stypendium może być wówczas przyznane studentom reprezentującym inne dyscypliny naukowe zaliczane do tej samej dziedziny nauk, a w przypadku dziedziny nauki teologiczne - studentom reprezentującym dziedzinę nauk humanistycznych lub społecznych, według proporcjonalnego podziału. Natomiast w przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe zespół zarekomendował przyznanie nie więcej niż 36 stypendiów. Studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych" - czytamy na stronie MNiSW.

Spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania grantu minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przyznał stypendium 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół doradczy.

Lista studentów UJ, którym przyznano stypendia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024:

 • Jakub Batko (kierunek studiów - lekarski),
 • Michał Bonczar (lekarski),
 • Kacper Boś (prawo),
 • Dominik Bysiewicz (matematyka),
 • Małgorzata Durmaj (dziennikarstwo i komunikacja społeczna),
 • Martyna Dziedzic (lekarski),
 • Agata Grabska (biofizyka),
 • Wojciech Haska (geografia),
 • Daniel Jankowski (biotechnologia molekularna)
 • Konrad Kaleta (lekarski),
 • Aleksandra Karcińska (lekarski),
 • Małgorzata Kuśmierczyk (prawo),
 • Aleksander Lenart (astronomia),
 • Apolonia Miążek (lekarski),
 • Mateusz Michalski (polonistyka antropologiczno-kulturowa),
 • Julia Michcik (socjologia),
 • Maciej Modrzyński (prawo),
 • Kamil Możdżeń (lekarski),
 • Agnieszka Murawska (lekarsko-dentystyczny),
 • Aleksandra Murzyn (farmacja),
 • Marcel Nowakowski (lingwistyka),
 • Wojciech Olejek (lekarski),
 • Patryk Ostrowski (lekarski),
 • Dawid Pajor (lekarski),
 • Jakub Rusinek (lekarski),
 • Michał Ryndak (chemia),
 • Wojciech Siłka (lekarski)
 • Gabriela Smaga (chemia medyczna),
 • Gabriela Stopka (neurobiologia),
 • Kinga Szczecińska (chemia),
 • Kornel Szypulski (neurobiologia),
 • Karol Wałach (Environmental Protection and Management),
 • Mateusz Wiktorek (prawo),
 • Patrycja Wójtowicz (geografia),
 • Alicia del Carmen Yika (lekarski),
 • Maciej Zając (lekarski),
 • Maciej Zygmunt (prawo).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski - 49, Uniwersytet Jagielloński - 37, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 24, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 19, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Śląską - 18. Wszyscy dostaną jednorazowe stypendium w wysokości 17 tys. zł.

Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron