Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali 2 kandydatów na rektora UJ

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali 2 kandydatów na rektora UJ

27 marca odbyło się posiedzenie Senatu UJ, w trakcie którego opiniowane były osoby zgłoszone przez elektorów na kandydatów na Rektora UJ na kadencję 2024-2028. W obradach udział wzięły wszystkie osoby zgłoszone przez grupy elektorów do Uczelnianej Komisji Wyborczej: prof. Armen Edigarian, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Piotr Jedynak i prof. Dorota Malec.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na zadawane przez członków Senatu pytania, w tajnym głosowaniu senatorów pozytywną opinię uzyskali prof. Armen Edigarian i prof. Piotr Jedynak. Pozostałe osoby nie otrzymały pozytywnej opinii.

Przewodniczący Senatu UJ, zgodnie z § 29 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po uzyskaniu opinii Senatu UJ, przedstawił w piśmie z 27 marca br. przewodniczącemu Rady Uczelni prof. Jackowi Purchli następujące osoby na kandydatów na rektora UJ na kadencję 2024-2028:

  • prof. dr. hab. Armena Edigariana,
  • prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego,
  • prof. dr. hab. Piotra Jedynaka,
  • prof. dr hab. Dorotę Malec.

Zgodnie ze Statutem UJ do 8 kwietnia Rada Uczelni wskaże kandydatów na rektora UJ.

Kandydaci na rektora wskazani przez Radę Uczelni będą uczestniczyć w spotkaniu wyborczym zorganizowanym na terenie uczelni. Spotkanie z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni zaplanowane jest wstępnie na 17 kwietnia br. Wybór rektora UJ na kadencję 2024-2028 odbędzie się podczas zebrania Kolegium Elektorów 25 kwietnia br.

Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron