Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ambasador Sri Lanki odwiedziła Uniwersytet Jagielloński

Ambasador Sri Lanki odwiedziła Uniwersytet Jagielloński

26 marca w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego gościła ambasador Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w Polsce Sriyanee Dhammika Kumari Semasinghe. W Collegium Novum podjęli ją rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec.

Prof. Dorota Malec podkreśliła, że z lankijskimi ośrodkami naukowymi i akademickimi Uniwersytet Jagielloński współpracuje obecnie wyłącznie na szczeblu wydziałowym, przede wszystkim w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Jak zaznaczyła, wizyta ambasador ma potencjał do stania się impulsem do umocnienia i systemowej intensyfikacji stosunków łączących najstarszą krakowską uczelnię ze stroną lankijską.

Nawiązując do powyższej wypowiedzi, prof. Jacek Popiel wyraził nadzieję, że w przyszłości dojdzie do rozkwitu współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – którego cała społeczność pozostaje niezmiennie zainteresowana realizacją przedsięwzięć o charakterze międzyuczelnianym i międzynarodowym – z lankijskim środowiskiem akademickim i naukowym.

Ambasador Semasinghe wyraziła się następnie z uznaniem na temat faktu, że w gronie fundatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazła się przed wiekami kobieta – królowa Jadwiga Andegaweńska – której działalność dowodziła niezbicie jej głębokiego zrozumienia dla roli, jaką nauka odgrywa w wymiarze społecznym, ustrojowym itp. Ambasador podkreśliła w tym kontekście, że przekonanie o kluczowym znaczeniu wolnej, dostępnej dla wszystkich edukacji było i jest szczególnie bliskie Lankijczykom, o czym wymownie świadczy np. fakt, że walki trwające w trakcie konfliktu zbrojnego pomiędzy grupą terrorystyczną a siłami państwowymi w Sri Lance zawieszano raz na jakiś czas w celu przeprowadzenia egzaminów czy akcji szczepień powszechnych (przeciwko polio).

Po rozmowie w gabinecie rektorskim ambasador wzięła udział w spotkaniu mającym na celu omówienie możliwej współpracy naukowo-badawczej, w którym uczestniczyli również: prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ, dziekan Wydziału Chemii prof. Wojciech Macyk oraz prodziekan Wydziału Chemii ds. badań i współpracy dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ. 

Ambasador Semasinghe uzyskała informacje dotyczące infrastruktury laboratoryjno-badawczej UJ, ogólnych kierunków badań, dotychczasowej współpracy oraz możliwości naboru studentów i doktorantów w ramach aktualnie poradzonych programów kształcenia. Dyplomatka zwróciła uwagę na to, jak istotną rolę w zakresie prowadzenia badań odgrywa możliwość współpracy z najlepszymi zespołami badawczymi, takimi jakimi dysponuje Uniwersytet Jagielloński. Wyraziła również nadzieję na rozwinięcie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego UJ a Sri Lanką.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron