Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Włodzimierz Wróbel nowym przewodniczącym KKPK

Profesor Włodzimierz Wróbel nowym przewodniczącym KKPK

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar nominował 27 marca br. prof. Włodzimierza Wróbla z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK), która zajmie się opracowaniem regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach.

Ponadto w obszar kompetencji KKPK wejdą ustawy okołokodeksowe dotyczące spraw karnoprawnych, jak np. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że obie komisje funkcjonowały przez ponad 20 lat, odgrywając istotne role w opiniowaniu i opracowywaniu projektów aktów prawnych. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego została rozwiązana 17 grudnia 2015 roku, a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego 11 stycznia 2016 r.

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekty Ministerstwa Sprawiedliwości, które wznawiają ich działalność oraz powołują Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. W każdej z czterech komisji zasiadać będą wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz eksperci mający znaczne doświadczenie z zakresu odpowiedniej dziedziny prawa.

Komisje stanowią nawiązanie do dziedzictwa prawnego II RP - w okresie 20-lecia międzywojennego funkcjonowała Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Była to instytucja istotna dla odradzającego się państwa polskiego, która miała za zadanie usystematyzować i ujednolicić przepisy prawne obowiązujące w różnych zaborach.

Prof. Włodzimierz Wróbel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku i rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ, której jest kierownikiem od 2019 roku. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego 11 lat później. W 2019 roku uzyskał tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, prawnokarną ochronę informacji, prawo karne gospodarcze i instytucję skargi konstytucyjnej.

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1989-1994 był sekretarz Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej przy ministrze sprawiedliwości, w latach 1991-2003 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, a następnie dyrektor Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej TK. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, oraz Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy premierze RP. W latach 1997-2002 prowadził wykłady i seminaria z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). Od 2003 do 2011 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. W latach 2009-2010 r. zastępca przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu 2011 roku został powołany na stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.


Profesor Włodzimierz Wróbel został nowym przewodniczącym KKPK (fot. Ministerstwo Sprawiedliwości).

Polecamy również
Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

Czy ekrany akustyczne ochronią Ogród Botaniczny UJ przed hałasem?

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

W Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczęły się testy nowatorskiego tomografu

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Polsko-francuska współpraca może zrewolucjonizować urotechnologię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron