Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Piotr de Bończa Bukowski odebrał nominację profesorską

Prof. Piotr de Bończa Bukowski odebrał nominację profesorską

25 kwietnia prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jednym z nich jest Piotr de Bończa Bukowski z Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia w Pałacu Prezydenckim.

Prof. Piotr de Bończa Bukowski pracuje w Katedrze Nordystyki Instytutu Filologii Germańskiej UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przekładoznawstwa, szeroko pojętej komparatystyki oraz historii literatury skandynawskiego i niemieckiego obszaru językowego. Prowadzi badania nad teorią tłumaczenia, praktyką przekładu literackiego i transferu międzykulturowego oraz historią myśli przekładoznawczej. Jest autorem monografii "Ordnungsschwund – Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche Expressionismus" (2000), "Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga" (2006), a także współredaktorem tomów zbiorowych. Wspólnie z prof. Magdą Heydel wydał antologie "Współczesne teorie przekładu" (2009), "Polska myśl przekładoznawcza" (2013) i "Polish Translation Studies in Action. Concepts – Methodologies – Applications" (2019), jak również wybór prac przekładoznawczych Elżbiety Tabakowskiej (2015). Przebywał na stażach naukowych w Uppsali, Bonn i Berlinie. Otrzymał między innymi Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, "Polityki", a także Alexander von Humboldt-Stiftung.
Polecamy również
Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Uroczyste promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

Uroczyste promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki medyczne

Pierwsi w tym roku doktorzy habilitowani wypromowani

Pierwsi w tym roku doktorzy habilitowani wypromowani

Widok zawartości stron Widok zawartości stron