Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VIII Salon Naukowy Towarzystwa Doktorantów UJ

21 maja w krakowskim klubie Betel odbył się VIII w bieżącej edycji Salon Naukowy Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zwycięzcą została Dominika Jasiak, doktorantka na Wydziale Historycznym UJ za referat Walka z cudami w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czasów W. Gomułki. Element polityki dechrystianizacyjnej czy przejaw materializacji i racjonalizacji rzeczywistości? Studium pewnych przypadków.

Pozostałe referaty wygłosili: Karol Kurnicki z Wydziału Filozoficznego Ciało - zasób, ciało - praktyka. O teorii kapitału seksualnego oraz Agnieszka Polończyk z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Tajemnica Innere Führung. O zrębach kultury organizacyjnej Bundeswehry po 1955 roku.

Salon Naukowy to inicjatywa Towarzystwa Doktorantów UJ mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerokiej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwijanie dyskusji nad zagadnieniami z wielu dyscyplin badawczych. Prelegentami Salonu są doktoranci UJ, a audytorium osoby zainteresowane najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki, zatem wstęp jest dla wszystkich otwarty.

Podczas każdego ze cyklicznych spotkań Salonu Naukowego prezentowane są 3 referaty, spośród których publiczność wybiera najlepszą prezentację popularnonaukową. Słuchacze, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, oceniają przystępność przedstawionej tematyki, zawartość merytoryczną oraz sposób jej prezentacji.

Nagrodą za wygranie Salonu jest, przyznawana na zakup literatury naukowej, nagroda finansowa w wysokości 250 zł. Ponadto jej laureat będzie mógł ubiegać się o tytuł referatu roku oraz związaną z tym kolejną gratyfikację w wysokości 2000 zł na prowadzenie badań naukowych. Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ.

Data opublikowania: 24.05.2012
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron