Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "EuroNet-PHL Group Meeting"

W dniach 17-18.04.2015 w Wieliczce odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "EuroNet-PHL Group Meeting" zorganizowana przez Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii WL UJ CM kierowaną przez prof. Walentynę Balwierz. W konferencji wzięli udział specjaliści onkologii dziecięcej, radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii oraz patomorfologii zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży i zrzeszeni w EuroNet-PHL-Study Group (Europejskiej Grupie ds. Chłoniaka Hodgkina u Dzieci i Młodzieży).

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. CM. Powstanie Europejskiej Grupy ds. Chłoniaka Hodgkina u Dzieci i Młodzieży zostało zainicjowane w czerwcu 2004 r. na spotkaniu w Paryżu. Głównym założeniem działalności jej jest organizowanie wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy europejskimi centrami onkologii dziecięcej w celu wprowadzenia i udoskonalenia standardów opieki nad dziećmi z chłoniakiem Hodgkina. W pracach sieci EuroNet-PHL bierze również udział 16 polskich ośrodków onkologii dziecięcej zrzeszonych w Polskiej Pediatrycznej Grupie ds. Leczenia Białaczek Chłoniaków. W trakcie konferencji przedstawiono aktualne wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina według programu EuroNet-PHL-C1, przygotowania do otwarcia nowego programu terapeutycznego oraz badania naukowe, których wykonanie zaplanowano w związku z realizacją nowego programu.

Data publikacji: 20.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron