Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersyteccy naukowcy w składzie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie

Uniwersyteccy naukowcy w składzie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie

Wiceprezesem Oddziału na kadencję 2015-2018 wybrano prof. Ryszarda Nycza z Wydziału Polonistyki UJ, a członkiem Prezydium Oddziału – prof. Wiesława Pawlika z UJ Collegium Medicum. W skład Prezydium Oddziału wchodzi także wybrana wcześniej prof. Barbara Bilińska z Instytutu Zoologii UJ jako wiceprezes Oddziału.

Nowym prezesem Oddziału PAN w Krakowie został prof. Andrzej Jajszczyk. Skład Prezydium Oddziału dopełnia jako członek prof. Jerzy Lis z AGH. Wyboru władz dokonało dnia 26 października br. Zgromadzenie Ogólne członków Oddziału PAN w Krakowie.

Oddział PAN w Krakowie jest największym z ośmiu oddziałów istniejących w Polsce i liczy 54 członków Akademii. Zadania Oddziału, na mocy ustawy, obejmują m.in.: integrację życia naukowego w regionie, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, a także upowszechnianie i promocję wyników badań naukowych. 

W Oddziale PAN w Krakowie działa 30 komisji naukowych. Wydawanych jest 13 tytułów czasopism naukowych (7 roczników, 1 półrocznik, 3 kwartalniki, dwumiesięcznik oraz zeszyty naukowe) – łącznie ok. 25 woluminów rocznie). W obszarze działania Oddziału funkcjonują 23 placówki, w tym 11 instytutów naukowych PAN, a także, prowadzone wspólnie z Polską Akademią Umiejętności, Archiwum Nauki oraz Biblioteka Naukowa. Na terenie Krakowa mają swoją afiliację dwa Komitety Narodowe przy Wydziale II i V PAN, a także 13 Komitetów Naukowych PAN.

Prof. Andrzej Jajszczyk pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 2011–2015 jako pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Nauki tworzył tę ogólnopolską agencję grantową dzielącą między naukowców z całej Polski środki na badania podstawowe.

Prof. Ryszard Nycz jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN oraz profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ubiegłego roku jest przewodniczącym Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Prof. Wiesław Pawlik jest emerytowanym profesorem Katedry Fizjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W latach 2005–2008 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron