Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava

Naukowiec z UJ pokieruje siecią Pax Byzantino-Slava

Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ - filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wybrany na kierownika sieci naukowej Pax Byzantino-Slava. Na czele organizacji zrzeszającej niemal trzydzieści instytucji naukowych będzie stał przez najbliższe dwa lata.

 

Poprzez ten wybór Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który do sieci Pax Byzantino-Slava przystąpił w 2015 roku, przejmuje przewodnictwo nad siecią, której członkami jest 29 instytucji naukowych z Bułgarii, Gruzji, Grecji, Włoch, Litwy, Czarnogóry, Polski, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Federacji Rosyjskiej.

Prof. Maciej Czerwiński jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Tytuł naukowy doktora uzyskał w 2004, a doktora habilitowanego - w 2013 r. Brał udział w wielu projektach: przebywał na Uniwersytecie Yale’a jako Visiting Assistant in Research (semestr zimowy 2003 r.), w latach 2008-2011 realizował na Uniwersytecie Jagiellońskim grant MNiSW, w 2015 roku 10 miesięcy spędził w Imre Kertész Kolleg w Jenie. Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", "Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje", "Balkan Social Science Review", członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Redaktor działu czasopisma "Socjolingwistyka". Prowadził wykłady w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Serbii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Obszary zainteresowań prof. Czerwińskiego to m.in:  Dalmacja w literaturze i kulturze w XX wieku (kontekst śródziemnomorski, związki włosko-chorwackie) oraz związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. Jest autorem krótkich form prozatorskich i poezji, które były publikowane w takich czasopismach jak: "Odra", "Lampa", "Salwator i Świat". 

Głównym koordynatorem naukowym w nstytucie Filologii Słowiańskiej UJ został prof. Jan Stradomski, specjalista na polu badań realizowanych przez sieć, który będzie odpowiedzialny za  prowadzenie działa statutowych ujętych w Konwencji Sieci, gdzie szcególni epodkreślane są wspólne wysiłki badawcze w domenie wartości kulturowych i duchowych ucieleśnianych przez koncept Pax Byzantino-Slava.

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron