Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński nawiąże współpracę z Nokią

W czwartek 9 kwietnia w Collegium Novum podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Nokia. Ze strony UJ obecni byli prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Armen Edigarian oraz dr Adam Roman z Zakładu Matematyki Dyskretnej. Z kolei fińską firmę reprezentowali wiceprezes zarządu Paweł Bień, członek zarządu Jakub Kołpa, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w Krakowie Krzysztof Persona oraz dr Edward Lubkiewicz.

- Ta umowa ma szczególne znaczenie. Dla uniwersytetu nawiązanie współpracy z tak znaczącą firmą niezmiernie ważne. Mamy do czynienia z przemianą kulturową. Chcemy mieć naturalne związki z przemysłem. Zyska na tym uczelnia i gospodarka. Beneficjentami takiej współpracy będą też nasi studenci - mówi prof. Andrzej Mania.

Zdaniem Krzysztofa Persony współpraca uczelni wyższych z firmami technologicznymi niesie za sobą dobre rozwiązania, bo w takim środowisku w bardzo szybkim czasie powstają innowacyjne pomysły o znaczeniu międzynarodowym.

- Wymiana doświadczeń, łączenie technologii i nauki, wykorzystywanie potencjału młodych i zdolnych studentów oraz wiedzy inżynierów pozwala tworzyć rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia każdego z nas - przekonuje.

Umowa przewiduje m.in. wspólne opracowywanie innowacyjnych projektów, działanie w zakresie praw własności przemysłowej, czy organizowanie praktyk studenckich, które będą odbywać się na terenie krakowskiego oddziału firmy.

Oprócz tego współpraca ma dotyczyć również tematów prac dyplomowych dla wybranych studentów, organizowania zajęć dydaktycznych i szkoleń oraz wspomagania kół naukowych. W planach jest również wspólne uczestnictwo w rożnych projektach zewnętrznych, organizowanie targów pracy, a także możliwość zatrudnienia studentów i absolwentów UJ zgodnie z potrzebami Nokii.

Zdjęcia: Anna Wojnar

Data opublikowania: 09.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron