Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal „Plus ratio quam vis" dla wybitnego fizyka

Medal „Plus ratio quam vis" dla wybitnego fizyka

W sobotę 24 października 2015 roku w sali Libraria Collegium Maius UJ miała miejsce uroczystość przyznania brązowego medalu „Plus ratio quam vis" prof. Kazimierzowi Bodkowi z Instytutu Fizyki UJ. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz UJ, pracownicy Instytutu Fizyki, a także studenci, zaproszeni goście oraz przyjaciele i uhonorowanego.

Uroczystość otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W swoim wystąpieniu nakreślił krótko historię medalu "Plus ratio quam vis", wymieniając najwybitniejszych spośród zobywców tego odznaczenia. Dodał również, że w czasach obecnego w różnych częściach świata kryzysu i zaostrzających się konfliktów zbrojnych maksyma uniwersytecka nabiera szczególnego znaczenia.

Następnie głos zabrał prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. W imieniu dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wygłosił on laudację na cześć prof. Bodka, wymieniając jego rozliczne zasługi. Po odczytaniu laudacji prof. Kistryn, jako były student uhonorowanego, skierował do niego kilka osobistych ciepłych słów w imieniu swoim oraz innych wychowanków profesora.

Prof. Kazimierz Bodek jest związany z Instytutem Fizyki UJ od początku swojej kariery naukowej. Jego pionierska działalność badawcza wprowadziła do polskiej nauki wiele nowych tematów ważnych dla dalszego rozwoju badań podstawowych, zaś jego eksperymenty  z dziedziny fizyki jądrowej i cząstek elementarnych znajdują się światowej czołówce. Należy zaliczyć do nich badania oddziaływań między nukleonami czy pierwszy na świecie pomiar poprzecznej polaryzacji elektronów powstałych w rozpadzie beta swobodnych neutronów.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie medalu prof. Bodkowi można przeczytać: "Poza aktywnością naukową, profesor Bodek ma również duże zasługi na polu działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej. Przyczynił się on do rozbudowy Studenckiej Pracowni Jądrowej, zainicjował powstanie kursu pod nazwą Systemy Czasu Rzeczywistego dla informatyków. Prowadzi wykłady dotyczące energetyki jądrowej i zastosowań metod fizyki jądrowej. Na uwagę zasługują również mistrzowsko prowadzone przez prof. Bodka wykłady otwarte oraz publikacje  w czasopismach popularnonaukowych, których tematyka, związana z promieniowaniem oraz energetyką jądrową, ma duże znaczenie dla propagowania w polskim społeczeństwie pozytywnego, naukowego poglądu na problematyką budzącą dotąd lęk czy niezrozumienie. Ma to tym większe znaczenie, że najprawdopodobniej zarówno energetyka jądrowa, jak i wykorzystanie metod fizyki jądrowej w medycynie, będą odgrywały w Polsce coraz większą rolę".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron