Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ambasador Azerbejdżanu z wizytą na UJ

Ambasador Azerbejdżanu z wizytą na UJ

2 marca w Sali Senackiej w Collegium Novum rektor UJ prof. Jacek Popiel spotkał się z ambasador Republiki Azerbejdżanu w RP dr Nargiz Gurbanovą, której towarzyszyły II sekretarz ambasady Vusala Sadigova oraz dr Shahla Kazimova z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyła także prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec.

Podczas spotkania omówiono relacje Uniwersytetu Jagiellońskiego z azerbejdżańskimi szkołami wyższymi, wskazując, że ich szczególnie intensywny rozwój rozpoczął się przed dziesięcioma laty, owocując wartościowymi przedsięwzięciami realizowanymi na gruncie nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Prof. Dorota Malec zapewniła o stałej gotowości Uniwersytetu Jagiellońskiego do zacieśniania kontaktów z ośrodkami naukowymi i akademickimi z Azerbejdżanu.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel podkreślił, że spotkania przedstawicieli Azerbejdżanu ze społecznością Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym zwłaszcza ze środowiskiem studentów, stanowią znakomitą okazję do wymiany wiedzy historycznej i doświadczeń kulturowych.

Ambasador Azerbejdżanu zaznaczyła, że dostrzega potencjał intelektualny Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyraziła także uznanie dla uczonych z UJ prowadzących studia nad językiem, kulturą i dziejami Azerbejdżanu, wymieniając przy tej okazji m.in. prof. Ewę Siemieniec-Gołaś. Ponadto zwróciła uwagę, że w Polsce kształci się obecnie ok. 2,6 tys. studentów z Azerbejdżanu, co czyni nasz kraj jednym z pięciu państw, do których azerbejdżańska młodzież akademicka udaje się na studia najchętniej.

Dr Nargiz Gurbanova wskazała obszary, w jakich, jej zdaniem, współpraca pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a stroną azerbejdżańską może być nadal rozwijana. Podkreśliła, że azerbejdżańskie uczelnie gotowe są tworzyć we współpracy ze stroną polską specjalne programy stypendialne, programy wymiany i szkoły letnie, wspierając w ten sposób kształcenie azerbejdżańskich studentów w Polsce. Ponadto systematycznie chcą zwiększać swój udział w programie Erasmus+, do czego jest im niezbędne odpowiednie know-how, a może je zapewnić właśnie Uniwersytet Jagielloński. Ambasador zapewniła, że Azerbejdżan chce zacząć jeszcze efektywniej wykorzystywać szanse i możliwości, jakie daje współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Kończąc spotkanie, prof. Jacek Popiel wyraził nadzieję, że wizyta ambasador Azerbejdżanu dr Nargiz Gurbanovej w Uniwersytecie Jagiellońskim otworzy nowy rozdział we współpracy pomiędzy naszą uczelnią a ośrodkami naukowymi i akademickimi z Azerbejdżanu.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron