Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Nagroda Fundacji Aleksandra von Humboldta dla naukowca z WFAiIS UJ

Nagroda Fundacji Aleksandra von Humboldta dla naukowca z WFAiIS UJ

Prof. Andrzej M. Oleś z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał nagrodę Fundacji Aleksandra von Humboldta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki teoretycznej materii skondensowanej.

Nagroda Fundacji Aleksandra von Humboldta przyznawana jest w uznaniu całego dotychczasowego dorobku naukowego uczonych, których nowe teorie lub przełomowe odkrycia wywarły istotny wpływ na ich własną dyscyplinę i - jak się przewiduje - prowadzić będą do dalszych osiągnięć badawczych w przyszłości. Laureatami nagrody mogą zostać uczeni pochodzący z różnych krajów i reprezentujący różne dziedziny wiedzy. Wyróżnieni zostają zaproszeni do udziału w długofalowym projekcie badawczym prowadzonym przez jeden z niemieckich ośrodków naukowych.

Profesor Andrzej M. Oleś jest ekspertem w skali światowej w dziedzinie teorii korelacji elektronowych oraz kwantowej teorii magnetyzmu. Opublikowane przez niego artykuły naukowe stanowią ważny, rozpoznawalny wkład do teorii ferromagnetyzmu w metalach przejściowych, teorii stanów elektronowych w molekułach oraz w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Prof. Oleś jest współtwórcą kwantowej teorii oddziaływań spinowo-orbitalnych oraz tzw. sfrustrowanych oddziaływań orbitalnych w silnie skorelowanych tlenkach metali przejściowych. Dla odkrytego przez siebie zjawiska kwantowego splątania spinowo-orbitalnego przewidział konsekwencje doświadczalne. W rezultacie jego prace doprowadziły do odkrycia nowych faz uporządkowanych oraz cieczy spinowo-orbitalnej, jak również pozwoliły określić związek entropii splątania z kwantowymi przejściami fazowymi.

Fizyk jest pracownikiem UJ od 1973 roku. W Uniwersytecie przeszedł przez wszystkie stanowiska akademickie; od października 2001 roku jest mianowanym profesorem zwyczajnym zatrudnionym w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i kilkunastu rozdziałów w monografiach, o łącznej liczbie cytowań ponad 6600. Jest także laureatem kilku nagród naukowych, m.in. Nagrody DPG-PTF Mariana Smoluchowskiego-Emila Warburga (2017) za wkład do zrozumienia złożonych typów uporządkowania w materii skondensowanej, w szczególności uwzględniających orbitalne stopnie swobody elektronu; Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcie w dziedzinie badań podstawowych (2016); Nagrody Marii Skłodowskiej-Curie PAN za odkrycie spinowo-orbitalnego splątania kwantowego w tlenkach metali przejściowych z orbitalnymi stopniami swobody (2009) i Subsydium Profesorskiego MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007). 

Recommended
Prawie 48 mln zł na badania podstawowe od Narodowego Centrum Nauki
Studenci WPiA UJ najlepiej przygotowani do egzaminów na aplikacje prawnicze
Studenci na medal
Kolejne granty z konkursu NCN Miniatura 1 dla naukowców z UJ

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj