Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji demokratycznej z okresu PRL

Wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji demokratycznej z okresu PRL

Uroczystość odbyła się 14 grudnia, dzień po 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w sali Senackiej Collegium Novum UJ. Odznaczenia nadał prezydent RP Andrzej Duda za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

 

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał minister Wojciech Kolarski, któremu towarzyszyła Zofia Romaszewska, obecnie pełniąca funkcję doradcy prezydenta.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Stanisław Siess-Krzyszkowski.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano pośmiertnie dr. Pawła Gizbert-Studnickiego (odznaczenie odebrała Krystyna Łyczakowska, wdowa po zmarłym).

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski odebrali: Józef Dulba, Longin Koza i Andrzej Kubas.

- Dzisiaj, podczas uroczystości w Uniwersytecie Jagiellońskim, wolna Polska oddaje honory bohaterom swojej historii. Jesteście Państwo bohaterami naszej wolności. Dziękujemy za Waszą niezłomność, determinację i wysiłek - powiedział minister Kolarski.

W imieniu odznaczonych podziękowania wygłosił Stanisław Siess-Krzyszkowski:

- Ta uroczystość jest symbolem lat 80. - solidarności społecznej, wielkiego wzajemnego zaufania, którego wtedy doświadczyliśmy. W tamtym czasie różne grupy społeczne potrafiły się zjednoczyć i razem dążyć do celu, który osiągnęliśmy w 1989 roku. I może w obecnych czasach, kiedy polskie społeczeństwo jest mocno rozdarte, warto pamiętać o tych czasach, kiedy potrafiliśmy działać wspólnie, kiedy mieliśmy do siebie zaufanie, dzięki któremu „Solidarność” zwyciężyła. Warto także pamiętać o jeszcze jednym, o dewizie uniwersyteckiej - plus ratio quam vis, niech rozum będzie zawsze przed siłą.

Stanisław Siess-Krzyszkowski od 1975 był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Działu Planowania i Realizacji Prac Badawczych w pionie Nauki i Współpracy Naukowej, od 1981 do 1985 roku  zastępcącą dyrektora ds. administracyjnych Instytutu Biologii Molekularnej UJ. Od września 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”. Współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Koła „Solidarności” Pracowników Administracji i Obsługi UJ. Od IX 1980 członek Uniwersyteckiej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Założycielskich na UJ. W latach 1980-1981 organizował działalność wydawniczą, odpowiedzialny był m.in. za wydawanie "Serwisu Informacyjnego NSZZ Solidarność UJ". W stanie wojennym działał w Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UJ.

Dr Paweł Gizbert-Studnicki był adiunktem Instytutu Fizyki UJ, w 1983 kierownikiem Zakładu Techniki Obliczeniowej. Od października 1980 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Koła NSZZ "Solidarność" Wydziału Matematyki i Fizyki UJ. Był też członkiem Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" UJ. Aresztowany podczas stanu wojennego (23 XI 1982) .Oskarżony o "kontynuowanie działalności związkowej", otrzymał sankcję prokuratorską (3 miesiące). Postępowanie umorzono we wrześniu 1982 z braku dowodów winy.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Czas spełnionych marzeń. Na Wydziale Chemii rozpoczęło się tegoroczne Święto UJ
Kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Pierwsza taka wystawa na świecie
Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj