Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratu profesor Anny Marchlewskiej-Koj

Odnowienie doktoratu profesor Anny Marchlewskiej-Koj

24 lutego w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu wybitnej uczonej, badaczki, specjalistki z zakresu genetyki i endokrynologii - prof. Anny Marchlewskiej-Koj.

 

 

W trakcie uroczystości Profesor odebrała dyplom z wyrazami uznania za:

 • zainicjowanie nurtu badań nad feromonami i ich rolą w hormonalnej regulacji rozrodu gryzoni;
 • wprowadzenie do Polski działań związanych z ochroną zwierząt laboratoryjnych. W Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Anna Marchlewska-Koj była wiceprzewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach,  a przez 10 lat była przewodniczącą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie;
 • wieloletnią działalność popularyzującą naukę, zwłaszcza w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk działającym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie.

Laudację na cześć Jubilatki wygłosił prof. January Weiner z Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Przedstawiając w swym wystąpieniu drogę życiową i ścieżkę kariery naukowej prof. Marchlewskiej-Koj, przypomniał, że jej zainteresowania naukowe skupiały się na endokrynologii, genetyce, w szczególności zaś na komunikacji między osobnikami, która wpływa na fizjologię rozrodu.

- W rzemiośle biologa eksperymentatora prowadzącego doświadczenia na zwierzętach fundamentalne znaczenie ma właściwe obchodzenie się z obiektami badań. Od początku swojej pracy prof. Marchlewska-Koj z wielkim zaangażowaniem dbała o standardy bioetyczne, prowadziła szkolenia dla pracowników UJ na temat właściwego prowadzenia hodowli zwierząt doświadczalnych, kiedy Uniwersytet Jagielloński jako pierwszy w Polsce wprowadził ścisłe regulacje dotyczące bioetyki badań naukowych - mówił laudator.

- Wkład w rozwój nauki światowej, z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekazywanie wiedzy setkom studentów, trudno w kilku słowach podsumować dokonania prof. Anny Marchlewskiej-Koj. Ale to nie wszystko. Kto studiował pod jej kierunkiem, kto miał sposobność współpracować z nią, ten wie o przyjacielskiej, pełnej entuzjazmu i humoru aurze, która zawsze ją otacza – podsumował wystąpienie prof. Weiner.

Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj całą swoją karierę zawodową (49 lat pracy) związała z Uniwersytetem Jagiellońskim.  Tutaj w 1960 roku ukończyła studia biologiczne, następnie w 1967 roku otrzymała stopień doktora, a w 1976 roku stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1987 roku a stanowisko profesora zwyczajnego w 2001 roku.

Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj jest specjalistą z zakresu genetyki i endokrynologii. Prof. Anna Marchlewska-Koj była w Polsce inicjatorem nurtu badań nad feromonami. Zajmowała się również etycznymi aspektami doświadczeń na zwierzętach, była pionierem  w organizacji ochrony zwierząt laboratoryjnych, w Uniwersytecie Jagiellońskim pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Stałej Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a przez 10 lat była przewodniczącą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie.

Pełniła także szereg innych funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1987-1991 była Zastępcą Dyrektora Instytutu Zoologii, w latach 1991-2006 kierownikiem Zakładu Rozrodu Ssaków i przewodniczącą zespołu ds. Programu Sokrates Stałej Rektorskiej Komisji ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. Uczestniczyła w gremiach wielu towarzystw naukowych, komitetów redakcyjnych, Komisjach PAN.

Zobacz galerię zdjęć
Zdjęcie nr 1 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 2 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 3 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 4 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 5 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 6 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 7 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 8 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 9 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 10 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 11 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 12 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 13 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 14 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 15 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 16 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 17 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 18 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 19 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 20 (21)
                  fot. Anna Wojnar
                 Zdjęcie nr 21 (21)
                  fot. Anna Wojnar
Polecamy również
Komu potrzebne są kwiaty? 17. Śniadanie Profesorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
Zakończenie 20. edycji Szkoły Prawa Niemieckiego
Medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Leah Wortham
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 35. urodziny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj