Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratu profesor Anny Marchlewskiej-Koj

Odnowienie doktoratu profesor Anny Marchlewskiej-Koj

24 lutego w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu wybitnej uczonej, badaczki, specjalistki z zakresu genetyki i endokrynologii - prof. Anny Marchlewskiej-Koj.

 

 

W trakcie uroczystości Profesor odebrała dyplom z wyrazami uznania za:

  • zainicjowanie nurtu badań nad feromonami i ich rolą w hormonalnej regulacji rozrodu gryzoni;
  • wprowadzenie do Polski działań związanych z ochroną zwierząt laboratoryjnych. W Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Anna Marchlewska-Koj była wiceprzewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach,  a przez 10 lat była przewodniczącą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie;
  • wieloletnią działalność popularyzującą naukę, zwłaszcza w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk działającym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie.

Laudację na cześć Jubilatki wygłosił prof. January Weiner z Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Przedstawiając w swym wystąpieniu drogę życiową i ścieżkę kariery naukowej prof. Marchlewskiej-Koj, przypomniał, że jej zainteresowania naukowe skupiały się na endokrynologii, genetyce, w szczególności zaś na komunikacji między osobnikami, która wpływa na fizjologię rozrodu.

- W rzemiośle biologa eksperymentatora prowadzącego doświadczenia na zwierzętach fundamentalne znaczenie ma właściwe obchodzenie się z obiektami badań. Od początku swojej pracy prof. Marchlewska-Koj z wielkim zaangażowaniem dbała o standardy bioetyczne, prowadziła szkolenia dla pracowników UJ na temat właściwego prowadzenia hodowli zwierząt doświadczalnych, kiedy Uniwersytet Jagielloński jako pierwszy w Polsce wprowadził ścisłe regulacje dotyczące bioetyki badań naukowych - mówił laudator.

- Wkład w rozwój nauki światowej, z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekazywanie wiedzy setkom studentów, trudno w kilku słowach podsumować dokonania prof. Anny Marchlewskiej-Koj. Ale to nie wszystko. Kto studiował pod jej kierunkiem, kto miał sposobność współpracować z nią, ten wie o przyjacielskiej, pełnej entuzjazmu i humoru aurze, która zawsze ją otacza – podsumował wystąpienie prof. Weiner.

Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj całą swoją karierę zawodową (49 lat pracy) związała z Uniwersytetem Jagiellońskim.  Tutaj w 1960 roku ukończyła studia biologiczne, następnie w 1967 roku otrzymała stopień doktora, a w 1976 roku stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1987 roku a stanowisko profesora zwyczajnego w 2001 roku.

Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj jest specjalistą z zakresu genetyki i endokrynologii. Prof. Anna Marchlewska-Koj była w Polsce inicjatorem nurtu badań nad feromonami. Zajmowała się również etycznymi aspektami doświadczeń na zwierzętach, była pionierem  w organizacji ochrony zwierząt laboratoryjnych, w Uniwersytecie Jagiellońskim pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Stałej Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a przez 10 lat była przewodniczącą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie.

Pełniła także szereg innych funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1987-1991 była Zastępcą Dyrektora Instytutu Zoologii, w latach 1991-2006 kierownikiem Zakładu Rozrodu Ssaków i przewodniczącą zespołu ds. Programu Sokrates Stałej Rektorskiej Komisji ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. Uczestniczyła w gremiach wielu towarzystw naukowych, komitetów redakcyjnych, Komisjach PAN.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Pierwsza taka wystawa na świecie
Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pierwsze absolutorium na krakowskiej weterynarii
73 lata temu Uniwersytet Jagielloński wznowił oficjalną powojenną działalność

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj