Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

http://www.uj.edu.pl/uj-lift-theme/images

Statut

Statut

Uniwersytet Jagielloński - Alma Mater Jagellonica - założony przez Kazimierza Wielkiego, a za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

Uniwersytet jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny.

Uniwersytet wykonuje swoje zadania utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także zakładami opieki zdrowotnej. Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Pliki do pobrania
pdf
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (ostatnia zmiana 25.05.2016)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Uchwały Senatu UJ

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2002.

więcej o

Zarządzenia Rektora

Spis wydanych zarządzeń.

więcej o

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Sprawozdania roczne.

więcej o

Komisje

Lista Komisji Rektorskich, Senackich i Dyscyplinarnych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj