Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017

Ogółem
43405
38535
Studenci
3215
Doktoranci
1655
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2016/2017

87
kierunków
146
specjalności
16
wydziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
4022.4
Profesorowie zwyczajni
281.5
Profesorowie nadzwyczajni
399.4
Profesorowie wizytujący
1.6
Docenci
1
Adiunkci
1912.4
Asystenci
766
Wykładowcy i starsi wykładowcy
553.5
Lektorzy i instruktorzy
87
Dyplomowani bilbiotekarze i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
20
Nienauczyciele akademiccy
3462.4
Ogółem
7484.8

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2013)

A+
Wydział Polonistyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Prawa i Administracji
A
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Filozoficzny
Wydział Historyczny
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Lekarski
B
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Filologiczny
Stan z dnia
31 grudnia 2016

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj