Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statystyki

Sprawozdania Rektora z działalności UJ

Łączna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2015/2016

Ogółem
47494
41818
Studenci
3292
Doktoranci
2384
Słuchacze studiów podyplomowych

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności w roku akademickim 2015/2016

87
kierunków
142
specjalności
15
wydziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym Collegium Medicum)

Nauczyciele akademiccy
3933
Profesorowie zwyczajni
273
Profesorowie nadzwyczajni
399
Profesorowie wizytujący
1
Docenci
1
Adiunkci
1849
Asystenci
748
Wykładowcy i starsi wykładowcy
564
Lektorzy i instruktorzy
78
Dyplomowani bilbiotekarze i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
20
Nienauczyciele akademiccy
3433
Ogółem
7366

Podstawowe jednostki uczelni i ocena ich działalności przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (w roku 2013)

A+
Wydział Polonistyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Chemii
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Prawa i Administracji
A
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Filozoficzny
Wydział Historyczny
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Lekarski
B
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Filologiczny
Stan z dnia
31 grudnia 2015

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj