Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ojciec chrzestny krakowskich filozofów odebrał medal Gloria Artis

Znakomity filozof, nauczyciel akademicki prof. Władysław Stróżewski odebrał w środę 22 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadawany przez resort kultury osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Na uroczystość do siedziby MCK przybyło wielu znamienitych gości. Wśród nich m.in. dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jarosław Górniak, były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, przedstawiciele władz miasta i regionu z wojewodą Jerzym Millerem na czele oraz rodzina, przyjaciele i współpracownicy prof. Władysława Stróżewskiego. Z okazji nadania medalu list laudacyjny wystosowała prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który w jej imieniu odczytał Jacek Olbrycht, dyrektor generalny resortu.

"Wielki szacunek budzi droga naukowa Pana Profesora, od początku związana z umiłowaniem do filozofii. Ten niezwykły dorobek stawia prof. Władysława Stróżewskiego w gronie wybitnych postaci polskiej kultury. Dlatego do licznych nagród, które otrzymał Pan Profesor dołączył dziś medal Zasłużony Medal Gloria Artis nadawany osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego" - napisała minister kultury.

Głęboko wzruszony prof. Władysław Stróżewski podziękował za to wyróżnienie kapitule medalu oraz instytucjom, z którymi był i jest związany "niesłychanie blisko" - Międzynarodowemu Centrum Kultury, Akademii Muzycznej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, na którym "doszedł do stanowiska dziekana Wydziału Filozoficznego" oraz Akademii Ignatianum.

- Gdy dowiedziałem się, że ten zaszczytny medal został mi przyznany, pomyślałem sobie ‘za co?'. Ten order przysługuje przede wszystkim wielkim artystom, malarzom, kompozytorom, poetom. Ja nie mogę pochwalić się żadnym osiągnięciem w zakresie sztuki. Domyślam się jednak, że dostaję tego typu nagrodę za filozoficzną refleksję nad sztuką. To bardzo ważne, bo ciągle nam tego brakuje - powiedział prof. Wł. Stróżewski.

Profesor na zakończenie swojej wystąpienia złożył hołd swoim poprzednikom na niwie filozofii sztuki i filozofii wartości: Romanowi Ingardenowi, Władysławowi Tatarkiewiczowi i Henrykowi Elzenbergowi . - Zdaję sobie sprawę, że bez nich żadnego orderu czy medalu, w tym Gloria Artis, bym nie otrzymał - zakończył.

Ostatnim punktem programu było odczytanie wystąpień gratulacyjnych. W imieniu rektora UJ oraz całej społeczności akademickiej prof. Władysławowi Stróżewskiemu za zasługi na polu kultury i nauki podziękował prof. Jarosław Górniak.

Władysław Stróżewski urodził się 8 czerwca 1933 r. w Krotoszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był uczniem profesorów Stefana Swieżawskiego, Mieczysława Alberta Krąpca, Romana Ingardena i Izydory Dąmbskiej. Od 1957 r. jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1992 r. Od 1981 r. kierował Zakładem Filozofii, a od 1984 do 1987 r. był dyrektorem Instytutu Filozofii UJ. Był najpierw prodziekanem (1981-84), a potem dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1987-92) oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ (1992-93).

Prowadził zajęcia także na innych uczelniach, m.in. w KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Akademii Muzycznej w Warszawie, Kolegium Filozoficznym oo. Dominikanów w Krakowie, w akademiach muzycznych w Gdańsku, Katowicach i Krakowie.

Nazywany bywa ojcem chrzestnym krakowskich filozofów. Autor licznych publikacji, członek wielu stowarzyszeń i instytucji naukowych, m.in. przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, działacz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Lista książek i artykułów jego autorstwa obejmuje ponad 350 pozycji.

Od kilku lat jest profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz laureat Lauru Jagiellońskiego (2008).

Data publikacji: 23.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron