Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Konferencja Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Warszawie pt. "Praca. Wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny"

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno – Społeczne zapraszają doktorantów kierunków związanych z ekonomią, socjologią, prawem, polityką społeczną, stosunkami międzynarodowymi oraz kierunków pokrewnych do udziału w III Konferencji Doktorantów– „Młodzi KES" pt. "Praca. Wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny", która odbędzie się w dniach 27-28 października 2011 r. w Warszawie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja oraz dyskusja wyników badań poświęconych szeroko definiowanym procesom ekonomicznym, społecznym i prawnym, odnoszącym się do problematyki pracy. Podczas konferencji poruszone zostaną między innymi tak ważne kwestie, jak kształtowanie się poziomu współczynnika aktywności zawodowej czy wskaźników bezrobocia. Chcemy spojrzeć na postawioną problematykę z perspektywy zarówno lokalnej, regionalnej jak i globalnej.

Doktoranci, którzy do 10 października wyślą na adres: mlodzikes@gmail.com zgłoszenie - wypełniony formularz, otrzymają przygotowaną publikację drukowaną (do wyczerpania nakładu).

Więcej informacji o konferencji na stronie www.sgh.waw.pl/kolegia/kes/konferencje/mlodzikes_2011/.

Data opublikowania: 06.10.2011
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron