Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

20210513

Rozmowa o książce "Siostry zakonne są siostrami twymi"

Date: 13.05.2021
Start Time: 17.00
Organiser: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozmowa o książce "Siostry zakonne są siostrami twymi"

Błażej Tokarski w swojej książce przygląda się obecności figury Joanny d’Arc w kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na jej obraz twórczości Teresy z Lisieux. Analizując poszczególne dzieła literackie i dramatyczne mierzące się z mitem Dziewicy Orleańskiej pokazuje jak wpływały na narrację polityczno- historyczną zachodniego kręgu kulturowego.

Autor wraz ze swoimi gośćmi: prof. Tadeuszem Kornasiem i prof. Stanisławem Obirkiem zastanowią się nad obecnością i odbiorem obu kobiet we współczesnej kulturze. Rozmowę poprowadzą Linda Maciejewska i Kinga Cybul.

Błażej Tokarski jest doktorantem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował między innymi w "Teatrze" i "Slavia Occidentalis". Do jego głównych zainteresowań należą powiązania sztuki i religii oraz relacja i napięcia pomiędzy kategoriami historii i mitu. Założyciel krakowskiego niezależnego Teatru74, reżyser i dramatopisarz, autor sztuk Święty Byk, Atlantyda czy Zbrodnie Miłości.             

Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ - pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Autor książek: "Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice" (2004), "Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre" (2007), "Aniołom i światu widowisko" (2009), "Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny" (2012), "Apologie. Szkice o teatrze i religii" (2017).

Prof. dr hab. Stanisław Obirek (ur. 1956 r.) wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. wydał antologię tekstów "Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi", w 2006 "Religia – schronienie czy więzienie?", w 2008 "Obrzeża katolicyzmu", w 2009 r. "Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective", w 2010 r. "Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga", w 2011 "Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu", razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 "O Bogu i człowieku. Rozmowy" i "On the World and Ourselves" w 2015, "Polak katolik?" w 2015, razem z Arturem Nowakiem  w 2020 "Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła", razem z Zygmuntem Baumanem (pośmiertnie) w 2020 "O świecie i sobie samych", razem z Arno Tausch "Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics", 2020 i "Polak katolik po przejściach" (II rozszerzone wydanie "Polaka katolika?") w 2021.  Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

O książce (z recenzji dr. hab. Tadeusza Kornasia, prof. UJ)

Błażej Tokarski przemierza różnorakie ścieżki, by wykazać powinowactwa między św. Teresą z Lisieux i Joanną d'Arc. Klucza do rozumienia tych postaci szuka między innymi w kontekście chrześcijańskiej mistyki kobiecej. Choć niektóre z jego wniosków mogą wydawać się ryzykowne a nawet kontrowersyjne, to jednak każdorazowo oparte są na solidnych podstawach – autor zderza źródła z kręgów chrześcijańskich z propozycjami nowej humanistyki i literatury popularnej. Dlatego obok Dziejów duszy znajdą się Seksualne persony Camille Paglii; obok Ojców Pustyni, Kazimiera Szczuka; obok św. Faustyny, Justyna z powieści de Sade’a… Wszystkie te ścieżki są eksplorowane po to, by zgłębić opisywany fenomen i by spojrzeć na niego z każdej możliwej perspektywy. Błażej Tokarski za wszelką cenę, niekiedy gorączkowo, próbuje zrozumieć analizowane wątki, dopuszczając różnorakie punkty widzenia.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyko:

Podkreślić należy, że Autor z powodzeniem stosuje interdyscyplinarne instrumentarium badawcze – sięga po narzędzia literaturoznawcze, kulturoznawcze, historyczne i teologiczne. Z jednej strony kreśli szerokie tło historyczne i dramatologiczne, omawiając utwory mierzące się z mitem Joanny d'Arc, z drugiej zaś sięga po najnowsze koncepcje humanistyczne, przyglądając się postaci św. Teresy i jej dziełom. Warto docenić, że Błażej Tokarski nie ulega fascynacji postacią Teresy z Lisieux, lecz w sposób obiektywny ocenia wartość jej dzieła dramatycznego, a powołując się na koncepcje i sądy innych badaczy podejmuje z nimi polemikę i wyraża własną opinię.

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj