Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

UJ zacieśnia współpracę z uczelniami ukraińskimi

UJ zacieśnia współpracę z uczelniami ukraińskimi

W dniach 14–15 listopada Uniwersytet Jagielloński odwiedziła delegacja Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich. Głównym punktem spotkania była środowa debata na temat współpracy uczelni polskich i ukraińskich, która rozpoczęła się o 11:00 w Sali Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ.

W skład delegacji weszli prof. Leonid Huberski, przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich, rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów), prof. Petro Bekh, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów), prof. Wiktor Andruszczenko, rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Drahomanowa (Kijów), prof. Wil Bakirow, rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina (Charków), prof. Jurij Bobało, rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów) oraz prof. Ihor Kotsan, rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki (Łuck). W debacie wzięli również udział prof. Jerzy Woźnicki i dr Iryna Degtayrova z ramienia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Jagielloński reprezentowali prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, członek założyciel i przedstawiciel władz UJ w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities, prof. Elżbieta Górska, dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, a także prof. Piotr Laidler, członek Zespołu ds. internacjonalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim.

Po słowach powitania skierowanych do zgromadzonych przez prof. Nowaka, prof. Huberskiego oraz prof. Woźnickiego odbył się szereg prezentacji związanych z działalnością UJ w dziedzinie współpracy z ukraińskimi szkołami wyższymi. Ostatnia część sesji poświęcona była dyskusji.

Wizyta delegacji ZRUU na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowiła kontynuację spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach podpisanej umowy obie strony zobowiązały się m.in. do bliskiej współpracy w ramach wspólnych projektów naukowych i wspierania działań typu „networking” dla uczelni polskich i ukraińskich.

Photogallery
Recommended
Uczeni z Chińskiej Akademii Nauk odwiedzili synchrotron SOLARIS
Ambasador Kazachstanu odwiedza Uniwersytet Jagielloński
UJ rozwija współpracę z Uralskim Uniwersytetem Federalnym
Ambasador Kuby z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj