Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia

Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia

21 listopada w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyła się 8. edycja konferencji naukowej „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat” pod hasłem „Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia”.

 

Konferencję otworzył prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, który poruszył temat barier dla rozwoju medycyny paliatywnej. W swoim wykładzie wykazał, że dostępność do opieki paliatywnej jest w Polsce niewystarczająca, a optymalizacja systemu wymaga m.in. zniesienia limitów świadczeń, zmiany kwalifikacji do opieki paliatywnej, zwiększenia liczby łóżek w placówkach zajmujących się chorymi u kresu życia, a także dodatkowego finansowania wybranych procedur. Podkreślił, jak ważna w opiece paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych, obejmująca także ich rodziny i opiekunów.

W trakcie dwóch sesji i paneli dyskusyjnych, zorganizowanych w ramach tegorocznego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wiedzą i bezcennym doświadczeniem prelegentów.

W pierwszej sesji swoje prelekcje wygłosili: lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr hab. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM, specjalistka opieki paliatywnej mgr Magdalena Kowalczyk (Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie), lek. Izabela Bętkowska, specjalistka medycyny rodzinnej i paliatywnej z Katedry Medycyny Rodzinnej UJ CM, dr Marta Szeliga z Zakładu Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM oraz dr hab. Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej UJ CM.

W tej części spotkania poruszono takie tematy, jak różnice w kwalifikowaniu do opieki paliatywnej w Polsce i za granicą, oczekiwania pacjentów dotyczące komunikowania się z personelem medycznym, pomoc choremu, który nie jest już w stanie dotrzeć do przychodni, najlepsze praktyki w zakresie oceny, umieszczania urządzeń i postępowania z dorosłymi pacjentami wymagającymi terapii infuzyjnej podskórnej czy też prawidłowa farmakoterapia u osób, u których jednoczasowo stosowanych jest wiele leków.

Druga sesję, zatytułowaną „Wolontariat medyczny – dlaczego jest potrzebny nie tylko w opiece hospicyjnej?”, rozpoczęło wystąpienie dr Jolanty Stokłosy, prezeski Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Głos zabrali również: dr Ilona Kuźmicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego UJ CM, mgr Bożena Jelińska (Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,”Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie) oraz dr Iwona Filipczak-Bryniarska i mgr Justyna Koniczuk-Kleja z Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej UJ CM.

Wśród omawianych tematów pojawiły się takie zagadnienia, jak: rola pielęgniarki w planowaniu opieki końca życia, formacja wolontariatu medycznego, dylematy kresu życia, wpływ pacjenta prezentującego zaburzenia osobowości na funkcjonowanie zespołu opieki hospicyjnej/paliatywnej.

Konferencja miała charakter hybrydowy, a jej uczestnicy – zarówno ci znajdujący się na miejscu, jak i on-line – mogli aktywnie brać udział w dyskusji po każdej sesji, zadając pytania prelegentom, a także wyrażając swoje spostrzeżenia i obawy związane z pracą w hospicjum lub na oddziałach medycyny paliatywnej.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, a patronatem honorowym konferencję objęli: rektor UJ prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, prezes Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Jolanta Stokłosa oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.

Streszczenia oraz relacje z konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia .

Photogallery
Recommended
Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Władze UJ powołują Zespół Roboczy ds. Współpracy z Izraelskimi Podmiotami

Władze UJ powołują Zespół Roboczy ds. Współpracy z Izraelskimi Podmiotami

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki fizyczne oraz astronomia

Uroczyste podsumowanie drogi naukowej prof. Krzysztofa Krajewskiego

Uroczyste podsumowanie drogi naukowej prof. Krzysztofa Krajewskiego