Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia

Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia

21 listopada w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyła się 8. edycja konferencji naukowej „Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat” pod hasłem „Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia”.

 

Konferencję otworzył prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, który poruszył temat barier dla rozwoju medycyny paliatywnej. W swoim wykładzie wykazał, że dostępność do opieki paliatywnej jest w Polsce niewystarczająca, a optymalizacja systemu wymaga m.in. zniesienia limitów świadczeń, zmiany kwalifikacji do opieki paliatywnej, zwiększenia liczby łóżek w placówkach zajmujących się chorymi u kresu życia, a także dodatkowego finansowania wybranych procedur. Podkreślił, jak ważna w opiece paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych, obejmująca także ich rodziny i opiekunów.

W trakcie dwóch sesji i paneli dyskusyjnych, zorganizowanych w ramach tegorocznego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wiedzą i bezcennym doświadczeniem prelegentów.

W pierwszej sesji swoje prelekcje wygłosili: lekarz naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr hab. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM, specjalistka opieki paliatywnej mgr Magdalena Kowalczyk (Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie), lek. Izabela Bętkowska, specjalistka medycyny rodzinnej i paliatywnej z Katedry Medycyny Rodzinnej UJ CM, dr Marta Szeliga z Zakładu Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM oraz dr hab. Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej UJ CM.

W tej części spotkania poruszono takie tematy, jak różnice w kwalifikowaniu do opieki paliatywnej w Polsce i za granicą, oczekiwania pacjentów dotyczące komunikowania się z personelem medycznym, pomoc choremu, który nie jest już w stanie dotrzeć do przychodni, najlepsze praktyki w zakresie oceny, umieszczania urządzeń i postępowania z dorosłymi pacjentami wymagającymi terapii infuzyjnej podskórnej czy też prawidłowa farmakoterapia u osób, u których jednoczasowo stosowanych jest wiele leków.

Druga sesję, zatytułowaną „Wolontariat medyczny – dlaczego jest potrzebny nie tylko w opiece hospicyjnej?”, rozpoczęło wystąpienie dr Jolanty Stokłosy, prezeski Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Głos zabrali również: dr Ilona Kuźmicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego UJ CM, mgr Bożena Jelińska (Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,”Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie) oraz dr Iwona Filipczak-Bryniarska i mgr Justyna Koniczuk-Kleja z Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej UJ CM.

Wśród omawianych tematów pojawiły się takie zagadnienia, jak: rola pielęgniarki w planowaniu opieki końca życia, formacja wolontariatu medycznego, dylematy kresu życia, wpływ pacjenta prezentującego zaburzenia osobowości na funkcjonowanie zespołu opieki hospicyjnej/paliatywnej.

Konferencja miała charakter hybrydowy, a jej uczestnicy – zarówno ci znajdujący się na miejscu, jak i on-line – mogli aktywnie brać udział w dyskusji po każdej sesji, zadając pytania prelegentom, a także wyrażając swoje spostrzeżenia i obawy związane z pracą w hospicjum lub na oddziałach medycyny paliatywnej.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, a patronatem honorowym konferencję objęli: rektor UJ prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, prezes Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Jolanta Stokłosa oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.

Streszczenia oraz relacje z konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia .

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Postępuje modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Widok zawartości stron Widok zawartości stron