Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński gości rektorów uczelni bałkańskich

Uniwersytet Jagielloński gości rektorów uczelni bałkańskich

W dniach 5-6 lipca Uniwersytet Jagielloński gości delegacje z uniwersytetów w Lublanie, w Nowym Sadzie oraz w Sarajewie. W ramach wizyty, w Collegium Maius odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz rektorskich UJ dotyczące rozwoju współpracy międzyuczelnianej.

Delegacjom z uczelni bałkańskich przewodniczą rektor Uniwersytetu w Lublanie prof. Igor Papič, rektor Uniwersytetu w Nowym Sadzie prof. Dušan Nikolić oraz prorektor Uniwersytetu w Sarajewie prof. Aleksandra Nikolic.

W trakcie spotkania, które odbyło się 5 lipca w Collegium Maius, gości powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również prorektor UJ ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz pełnomocnik rektora UJ ds. inicjatyw proinnowacyjnych prof. Andrzej Adamski. Uczestnicy spotkania wygłosili kolejno prezentacje na temat swoich uczelni, następnie zaś omówili możliwości współpracy bilateralnej oraz multilateralnej, w takich dziedzinach jak wspólne kierunki studiów typu double degree, wymiana studentów w ramach programu Erasmus+, wspólne projekty badawcze, a także perspektywy rozwoju kooperacji w ramach grantów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz grantów z Funduszy Europejskich.

Po spotkaniu rektorzy bałkańskich uczelni zwiedzili Muzeum UJ Collegium Maius. W kolejnym dniu wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim odwiedzą m.in. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Centrum Edukacji Przyrodniczej, a także wydziały Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Photogallery
Recommended
Uniwersytet Jagielloński gościł Ambasadora Peru
Prezydent Malty z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Ambasador Brazylii z wizytą na UJ
Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]

Web Content Display Web Content Display

Znajdziesz nas tutaj